Het woord 'obstacle' wordt uitgegumd.

Overwin leerobstakels en optimaliseer zo werkplekopleiden

Tijdens werkplekopleiden kunnen medewerkers verschillende obstakels tegenkomen die hun leerproces verstoren. Door bewust te zijn van deze hindernissen, kun je ervoor zorgen dat ze geen spelbreker worden. Hieronder zie je enkele van de meest voorkomende leerobstakels en hoe je hiermee kunt omgaan.

Tijdgebrek en hoge productiedruk

Tijdgebrek is vaak het grootste struikelblok. Medewerkers vinden het moeilijk om naast hun reguliere werkzaamheden tijd vrij te maken om te leren. Een hoge productiedruk kan leren ook in de weg staan. Door hierover in gesprek te gaan met teamleiders en mentoren, kun je afgebakende opleidingsmomenten vinden. De aanwezigheid van opleidingsmomenten benadrukt het belang van opleiden. Dit zorgt ervoor dat medewerkers ook eerder hun opleidingstijd nemen.

Kloppen de verwachtingen?

Het is cruciaal om realistische verwachtingen en doelen te stellen voor het leerproces. Houd in het persoonlijk opleidingsplan rekening met de beschikbare tijd en het leervermogen van de medewerker. Stel een opleidingsplan bij als leren meer tijd vergt dan verwacht. Zo verminder je stress en vergroot je de kans op succes.

Overweldiging en onvoldoende ondersteuning

Overweldiging kan optreden als medewerkers te veel informatie tegelijkertijd ontvangen. Bied structuur door de modules stapsgewijs beschikbaar te maken en zorg voor voldoende ondersteuning en begeleiding gedurende het leerproces.

Technische Uitdagingen

Een leeromgeving die niet goed werkt kan een groot obstakel vormen bij het leren. Een leeromgeving die op orde is en functioneert is een eerste vereiste. Naast technisch goed functioneren, willen medewerkers ook met hun vragen rondom de leeromgeving bij iemand terecht kunnen. Zorg dat er ruimte is om vragen te stellen over de leeromgeving en/of andere leerhulpmiddelen.

Persoonlijke uitdagingen

Faalangst, dyslexie of de taal niet voldoende machtig zijn, zijn allemaal persoonlijke uitdagingen. Deze kun je niet voorkomen, je kunt deelnemers wel ondersteunen, zodat zij zo min mogelijk last ervaren. Ben creatief met oplossingen, iedere uitdaging is oplosbaar.

Voorkomen blijft beter dan genezen

Door obstakels te identificeren en aan te pakken, creëer je een effectief werkplekopleidingsprogramma dat medewerkers ondersteunt en motiveert om te leren en te groeien. Nog fijner is het als je de obstakels kunt voorkomen. Dit doe je bijvoorbeeld door goede randvoorwaarden te creëren en een ondersteunende omgeving te bieden vanaf het begin van het opleidingsproces. Zo leg je een stevige basis voor succes en groei binnen jouw organisatie.

Links: Een maaltijdwagen om maaltijden naar patiënten te brengen in het ziekenhuis. Rechts: een leerplek in het ziekenhuis waar geoefend kan worden, zonder dat patiënten daar last van hebben.

Werkplekopleiden buiten de werkplek

Effectief opleiden op en buiten de werkplek

Bij werkplekopleiden staan effectiviteit en efficiëntie centraal. Medewerkers gaan aan de slag met de onderwerpen die op hun werkplek spelen. Doordat zij dit op hun werkplek doen, maken ze snel de transfer van kennis naar vaardigheid. Betekent dit ook automatisch dat alle trainingen op de werkplek moeten plaatsvinden? Niet noodzakelijk. Soms zijn er goede redenen om delen van de opleiding van de werkplek af te halen. Laten we eens kijken naar de voordelen van werkplekopleiden buiten de werkplek.

Achtergrondkennis: even concentreren

Het doen van handelingen leer je het best op de werkplek. Om een handeling echt goed te doen, is inzicht in het waarom essentieel. Daarom bieden we achtergrondkennis aan in onze module. Wanneer een deelnemer deze achtergrondkennis wil doornemen, is de werkplek niet altijd de beste leeromgeving. Door even een rustige ruimte op te zoeken, kan de deelnemer zich beter concentreren. Kennis wordt sneller opgenomen en eigen gemaakt. Terug op de werkplek, kan de deelnemer de kennis meteen weer in de praktijk brengen.

Reflectie: doe eens een stapje terug

Bij een werkplekopleiding is de deelnemer verantwoordelijk voor zijn leerproces. Zijn mentor ondersteunt hem en zorgt dat er regelmatig een moment van reflectie is. Wat is er al geleerd? Waar staat de medewerker nu in zijn opleiding? Door even uit de productieomgeving te stappen, kan er beter gereflecteerd worden. Letterlijk afstand nemen zorgt voor nieuwe inzichten.

Een testomgeving voor cruciale systemen: veilig oefenen

Sommige onderdelen van de opleiding, zoals het leren kennen van cruciale bedienings- of computersystemen, zijn misschien niet ideaal om direct op de werkplek te doen. In plaats daarvan kan een veilige, gecontroleerde testomgeving worden ingezet, waar experimenteren en fouten kunnen maken kan zonder de productie te verstoren. Dit vermindert niet alleen het risico, maar vergroot ook het zelfvertrouwen en de competentie van deelnemers.

Kwaliteitscontroles in een rustige ruimte: optimaliseer het leerproces

Een nieuwe kwaliteitscontrole leren uitvoeren, dat vraagt om focus en aandacht voor detail. Een rumoerige productieomgeving kan dan erg afleidend werken, waardoor het leerrendement niet optimaal is. Door het leren van controles naar een rustige ruimte buiten de werkplek te verplaatsen, kunnen medewerkers zich hier volledig op concentreren. Ook voor degene die instructie geeft, is dit prettig. Hij hoeft zijn stem niet te verheffen om hoorbaar te zijn. Hierdoor zal de instructie beter gehoord en opgevolgd worden. Ook zal aanvullende informatie eerder gedeeld worden als je niet hoeft te schreeuwen. Dit draagt bij aan een beter begrip en een hogere nauwkeurigheid.

Een gebalanceerde benadering van werkplekopleiden zorgt voor het beste resultaat

Opleiden op de werkplek heeft de voorkeur vanwege de directe toepasbaarheid van kennis. Daarnaast is een uitstapje van de afdeling af voor onderdelen van de opleiding de beste keuze. Door de juiste leerplek te kiezen, wordt de leerervaring verrijkt, kan zelfvertrouwen groeien en de algehele effectiviteit van het opleidingsprogramma vergroten.

2 mensen proosten op opleidingssucces

Ieder opleidingssucces is een feestje

Hoe vieren jullie opleidingssuccessen binnen jullie bedrijf? Als het goed is, zijn er in een opleiding verschillende mijlpalen te vieren. Denk maar aan het halen van een eerste module; goed gedaan, de kop is eraf! Het afsluiten van een opleidingsfase, zoals het eerste inwerktraject, nu mag echt je zelfstandig aan de slag. En natuurlijk het afronden van een opleiding. Bij iedere mijlpaal mag echt even stilgestaan worden. Successen vieren doet goed, zowel voor de deelnemer als het bedrijf.

Erkenning voor je medewerker

Door stil te staan bij een opleidingssucces geef je in de eerste plaats erkenning aan de inspanningen van je medewerker. Hij voelt zich gezien en gewaardeerd. Een opleiding volgen is zeker niet voor iedereen vanzelfsprekend. Stilstaan bij opleidingssucces zorgt voor motivatie. Het feit dat gezien wordt dat een medewerker zijn eerste toets heeft gehaald, zorgt voor extra energie om door te zetten met de opleiding. Bovendien zal een medewerker die zich gewaardeerd voelt, een volgende keer eerder aan een nieuwe opleiding durven beginnen. Hij weet dat zijn inspanning gewaardeerd wordt.

Daarom is het vieren van opleidingssucces een goed idee

Natuurlijk is erkenning aan de deelnemer een heel belangrijke reden om opleidingssucces te vieren. En omdat je vieren altijd samen doet, zie je dat dit ook invloed heeft op andere medewerkers binnen je bedrijf. Opleidingssuccessen vieren zorgt voor:

  • Motivatie en Betrokkenheid. Het vieren van opleidingssuccessen motiveert werknemers en vergroot hun betrokkenheid bij het leerproces. Het geeft hen een gevoel van voldoening en erkenning voor hun harde werk en toewijding.
  • Het vieren van opleidingssuccessen kan bijdragen aan het versterken van teambanden. Door successen gezamenlijk te vieren, voelen werknemers zich meer verbonden en daardoor gemotiveerd om elkaar te ondersteunen in hun leertrajecten.
  • Positieve Bedrijfscultuur. Door opleidingssuccessen te vieren, benadrukt een bedrijf het belang van leren en ontwikkeling in zijn cultuur. Dit draagt bij aan een positieve en stimulerende werkomgeving waarin werknemers worden aangemoedigd om voortdurend te groeien en te excelleren.

Zo kun je stilstaan bij opleidingssucces

Opleidingssuccessen kun je op verschillende manieren vieren. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Een compliment. Makkelijker kunnen we het niet maken. Een compliment kost heel weinig moeite en zorgt meteen voor een goed gevoel bij de ontvanger.
  • Taart is altijd een goed idee. Het zet degene die zijn opleiding heeft afgerond in het zonnetje en die kan zijn succes op een lekkere manier delen.
  • Iemand digitaal in het zonnetje zetten. Opleidingsprestaties van medewerkers kun je delen op interne communicatiekanalen zoals intranet, in nieuwsbrieven of via sociale media. Een felicitatie op de beeldschermen is heel geschikt om een individuele medewerker in het zonnetje te zetten.
  • Een zichtbaar symbool. Aan het einde van een inwerkperiode kun je de medewerker iets geven waarmee zichtbaar is dat hij een nieuwe fase ingaat. Bijvoorbeeld een broodtrommel of beker met bedrijfslogo. Iets dat hem er iedere dag aan herinnert dat hij zijn inwerkperiode goed heeft doorlopen. Bij sommige bedrijven wordt deze fase gevierd met een andere kleur haarnetje. Dat laat aan iedereen zien dat iemand niet langer in opleiding is, maar zelfstandig op de afdeling kan werken.
  • Een speciale bijeenkomst. Een echt feestje om de afronding van een opleiding te vieren, waarbij de deelnemers hun certificaat of diploma ontvangen. Dit is vooral geschikt als je met een grotere groep een langdurig opleidingstraject hebt gevolgd.

Vieren van succes zorgt voor meer succes

Het vieren van opleidingssuccessen binnen bedrijven is dus meer dan een manier om individuele prestaties te erkennen. Het versterkt een cultuur van groei en samenwerking. Het vergroot de betrokkenheid van werknemers en draagt bij aan het succes van het bedrijf op de lange termijn. Het is dan ook niet vreemd dat het vieren van succes één van onze succesingrediënten is.