Overzicht jubileummiddag

15 jaar Paulusse bedrijfsopleidingen

Tijd vliegt als je met leuke dingen bezig bent. Vrijdag 24 juni vierden we 15 jaar Paulusse bedrijfsopleidingen. Al 15 jaar mogen we werkplekopleidingen maken voor de leukste bedrijven van Nederland.

Natuurlijk nodigt een jubileum uit om terug te kijken, dus dat deden we kort. Onze blik is vooral vooruit gericht. Wat gaat de toekomst de levensmiddelenindustrie en ons brengen? Dat was het thema van ons jubileum. Door twee korte lezingen en een rondleiding kregen we een beeld van alle uitdagingen en kansen die voor ons liggen. De levensmiddelenindustrie heeft een mooie missie om alle mensen te blijven voorzien van gezonde voeding op een duurzame manier. De technologie gaat daarbij een grote rol spelen, maar uiteraard is dat alleen mogelijk met mensen die deze aansturen. Wij gaan de komende 15 jaar hier weer vol enthousiasme aan bijdragen. We gaan samen graag op weg naar een mooie toekomst!

Klik hier voor een korte foto-impressie van de jubileummiddag.

De digitale mentorentraining komt eraan!

Een extra steuntje in de rug voor mentoren

Bij een goede werkplekopleiding hoort ook een goede mentor. Al jaren verzorgen we daarom mentorentrainingen bij onze klanten. In drie dagdelen bereiden we de mentoren in spe voor op hun nieuwe taak. En met succes. Mentoren beoordelen onze training niet alleen positief, ze geven ook aan dat ze de juiste handvatten krijgen om mee aan de slag te gaan. Wanneer we in de praktijk kijken, zien we enthousiaste mentoren die hun rol heel goed pakken. Ook zien we dat iedere mentor het in het begin soms best spannend vindt om aan de slag te gaan met zijn deelnemers. Een extra steuntje in de rug is dan heel welkom.

Dat steuntje, dat gaan we de mentoren bieden! Na de zomer starten we met onze vernieuwde mentorentraining. De inhoud van de dagdelen blijft uiteraard in tact en er komt een aanvulling bij. De mentoren worden ondersteund door middel van ons leerplatform. In het leerplatform kunnen zij de informatie uit de dagdelen nog eens rustig nalezen en nakijken. Over ieder besproken onderwerp hebben we een kort filmpje gemaakt. Daarnaast staan de voorbereidende en verwerkingsopdrachten voor de mentoren in de leeromgeving klaar. Nadat de mentor de training heeft afgerond, krijgt hij een certificaat en toegang tot de plus-materialen. Iedere maand komt er een nieuw onderwerp aan bod. Deze onderwerpen zijn de onderwerpen die in de praktijk spelen. Mentoren van verschillende bedrijven vertellen waar zij tegenaan liepen tijdens hun mentoraat en hoe zij dit hebben opgelost.
In het platform is mogelijkheid om met elkaar in discussie te gaan. Mentoren kunnen vragen stellen aan elkaar, de begeleiders van de mentorentraining en aan mentoren van andere bedrijven.

Wil een mentor na een jaar gebruik blijven maken van het mentorenplatform? Dan kan een vervolgabonnement worden afgesloten.

Hoe borg je 40 jaar kennis?

Hoeveel kennis kun je in ruim 40 jaar verzamelen? Heel veel! Dat blijkt wel als je met Henk Dalebout spreekt. Henk is Specialist procestechnologie bij Zeelandia en hij weet álles van poeders. Komt er een nieuwe grondstof binnen? Is er een nieuw recept nodig? Loopt een proces anders dan verwacht? Dan is Henk degene die raad weet en advies geeft. De kennis die Henk heeft, is van onschatbare waarde voor het bedrijf.

Aan de slag bij Zeelandia

Hoe is hij eigenlijk aan al deze kennis gekomen? Henk: “Het was in ieder geval geen vooropgezet plan dat ik op deze positie uit zou komen. Toen ik van school kwam, dacht ik eigenlijk dat ik iets met cijfers zou gaan doen. Op de mavo had ik vooral aanleg voor wiskunde en economie, het bankwezen was een logische vervolgstap. Maar het liep anders.
Ik heb na de middelbare school mijn dienstplicht vervuld en wilde daarna vooral graag in de buurt een baan vinden. Omdat ik eerder bij Zeelandia had gewerkt, vroeg ik of er misschien een functie voor me vrij was. En die was er.”

Van productiemedewerker tot specialist procestechnoloog

Zo begon Henk in 1979 als productiemedewerker in de poederfabriek – hier worden poedervormige grondstoffen samengesteld en verpakt. Henk begon met de meest eenvoudige taken en leerde steeds een beetje meer over de grondstoffen en het proces;
“In 11 jaar tijd heb ik alle onderdelen van het productieproces geleerd. Doordat de processen toen nog niet geautomatiseerd waren, kreeg ik letterlijk alle grondstoffen in handen. Daarnaast was ik ook verantwoordelijk voor het lezen en uitvoeren van recepten en het plannen van werkzaamheden.” Zo groeide Henk als vanzelf door tot chef; “De functie van leidinggevende was best leuk, maar het echt werken met de grondstoffen ligt me beter. Daarom greep ik mijn kans toen er een vacature tot assistent procestechnologie kwam.” Deze functie paste perfect bij Henk, die toen net klaar was met zijn studie tot bedrijfstechnicus. Deze studie deed hij in de avonduren. “In deze rol kwam alles samen wat ik tot nu toe had geleerd, ik was een gesprekspartner voor de fabrieken en voor de afdeling productontwikkeling.” Inmiddels zijn we heel wat jaren verder, Henk is doorgegroeid tot poeder-expert. Iedereen binnen Zeelandia die iets over poedervormige grondstoffen wil weten, vraagt dit aan Henk.

Kennis is er om te delen

Henk Dalebout - 2022Henk deelt zijn kennis graag met zijn collega’s, klanten en bezoekers die een rondleiding willen. “Ik ben doorgegroeid tot een soort help desk’. Het delen van mijn kennis wil ik niet beperken tot mijn pensioen, ik wil ook graag dat de generatie na mij kan genieten van mijn opgedane kennis. Want zoals ik alles heb geleerd, dat komt nu niet meer voor. Bovendien is er ook niet genoeg tijd om iemand op deze manier klaar te stomen om mijn functie over te nemen. Dat is ook de reden dat we heel graag een plan willen hebben voor mijn toekomstige opvolger.”

Een gestructureerd programma

In een aantal sessies zijn we met Henk en zijn collega Pieter, aan de slag gegaan om helder te krijgen wat de functie van specialist procestechnologie omvat. Gelukkig ligt er al veel informatie vast voor een nieuwe specialist procestechnologie; “De werkplekmodules die er al zijn, vormen een heel fijne basis. Hierin zijn de productielijnen beschreven, ligt vast welke grondstoffen er zijn en hoe de processen verlopen. Alles is gestructureerd en er zit echt een lijn in. Als ik een stapel trainingen zie, dan haal ik die van jullie er meteen uit.” De informatie die nog niet vast ligt, is inmiddels in beeld gebracht. Evenals een manier om een nieuwe collega snel in te werken: “Ik ben blij met het plan dat er nu ligt. Het is knap dat jullie op zo’n fijne geordende manier werken. De dag vloog echt om. Door jullie enorme voorkennis, lukte het om ook de dingen die voor mij een automatisme zijn, boven tafel te krijgen. Dit gaat een nieuwe collega absoluut helpen om zijn functie goed in te vullen.”