Vrouw en man studeren samen

Tips voor de ondersteuning van operators bij werkplekopleiden

Bij een werkplekopleiding leren de deelnemers zelfstandig, maar dit betekent natuurlijk niet dat ze er alleen voor staan. Collega’s, mentoren en de opleidingscoördinator staan allemaal klaar om de deelnemers te ondersteunen. Voor deelnemers kan het een hele uitdaging zijn om de opleiding succesvol af te ronden terwijl de productietaken ook doorgaan. Ben jij opleidingscoördinator of mentor? Dan delen we graag een aantal waardevolle tips met jou die echt werken. Daarmee kun je jouw collega’s ondersteunen en zo helpen met leren.

Tip 1: Go with de flow

In drukke periodes kunnen de modules van de opleiding voor deelnemers als overweldigend ervaren worden. Vertel regelmatig dat ook kleine stappen vooruitgang betekenen. Moedig je collega’s aan om te kijken naar wat wel past binnen hun dagelijkse werkzaamheden. Leg de focus op het behalen van kleine doelen. Door te ondersteunen bij het leren in drukke periodes, help je je collega’s om in het leerritme te blijven

Tip 2: Help bij het maken van een plan

Een goede planning is cruciaal voor het succes van deelnemers in hun werkplekopleiding. Bespreek met de deelnemers hun persoonlijke opleidingsplan en kijk hoe dit past bij hun andere verplichtingen. Plan minder opleidingsactiviteiten in heel drukke weken. Zoek samen naar rustige periodes waarin meer tijd is om te leren. Zo maak je het persoonlijke opleidingsplan écht persoonlijk en passend voor de deelnemer.

Tip 3: Stimuleer samenwerking

Moedig deelnemers aan om gebruik te maken van de ondersteuning die beschikbaar is, zoals de mentor en hun collega’s. Help hen om de waarde in te zien van samen leren en ervaringen delen. Stimuleer deelnemers om contact te leggen met collega’s die dezelfde module volgen en organiseer mogelijkheden voor samenwerking en kennisuitwisseling.

Tip 4: Ondersteun met visuele leertechnieken

Bied ondersteuning aan deelnemers bij het maken van visuele leertechnieken. Help hen om te ontdekken op welke manier zij het best informatie onthouden. Help hen vervolgens bij het maken van (stroom)schema’s, snelle schetsen, foto’s of video’s. Moedig de deelnemers aan om deze technieken vaker te gebruiken om taken en informatie beter te begrijpen en te onthouden. Door hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van visuele leertechnieken, help je hen om hun leerefficiëntie te verbeteren en hun leerresultaten te optimaliseren.

Door je collega’s te ondersteunen bij hun opleiding, draag jij bij aan het leerproces en leersucces.

Het woord 'obstacle' wordt uitgegumd.

Overwin leerobstakels en optimaliseer zo werkplekopleiden

Tijdens werkplekopleiden kunnen medewerkers verschillende obstakels tegenkomen die hun leerproces verstoren. Door bewust te zijn van deze hindernissen, kun je ervoor zorgen dat ze geen spelbreker worden. Hieronder zie je enkele van de meest voorkomende leerobstakels en hoe je hiermee kunt omgaan.

Tijdgebrek en hoge productiedruk

Tijdgebrek is vaak het grootste struikelblok. Medewerkers vinden het moeilijk om naast hun reguliere werkzaamheden tijd vrij te maken om te leren. Een hoge productiedruk kan leren ook in de weg staan. Door hierover in gesprek te gaan met teamleiders en mentoren, kun je afgebakende opleidingsmomenten vinden. De aanwezigheid van opleidingsmomenten benadrukt het belang van opleiden. Dit zorgt ervoor dat medewerkers ook eerder hun opleidingstijd nemen.

Kloppen de verwachtingen?

Het is cruciaal om realistische verwachtingen en doelen te stellen voor het leerproces. Houd in het persoonlijk opleidingsplan rekening met de beschikbare tijd en het leervermogen van de medewerker. Stel een opleidingsplan bij als leren meer tijd vergt dan verwacht. Zo verminder je stress en vergroot je de kans op succes.

Overweldiging en onvoldoende ondersteuning

Overweldiging kan optreden als medewerkers te veel informatie tegelijkertijd ontvangen. Bied structuur door de modules stapsgewijs beschikbaar te maken en zorg voor voldoende ondersteuning en begeleiding gedurende het leerproces.

Technische Uitdagingen

Een leeromgeving die niet goed werkt kan een groot obstakel vormen bij het leren. Een leeromgeving die op orde is en functioneert is een eerste vereiste. Naast technisch goed functioneren, willen medewerkers ook met hun vragen rondom de leeromgeving bij iemand terecht kunnen. Zorg dat er ruimte is om vragen te stellen over de leeromgeving en/of andere leerhulpmiddelen.

Persoonlijke uitdagingen

Faalangst, dyslexie of de taal niet voldoende machtig zijn, zijn allemaal persoonlijke uitdagingen. Deze kun je niet voorkomen, je kunt deelnemers wel ondersteunen, zodat zij zo min mogelijk last ervaren. Ben creatief met oplossingen, iedere uitdaging is oplosbaar.

Voorkomen blijft beter dan genezen

Door obstakels te identificeren en aan te pakken, creëer je een effectief werkplekopleidingsprogramma dat medewerkers ondersteunt en motiveert om te leren en te groeien. Nog fijner is het als je de obstakels kunt voorkomen. Dit doe je bijvoorbeeld door goede randvoorwaarden te creëren en een ondersteunende omgeving te bieden vanaf het begin van het opleidingsproces. Zo leg je een stevige basis voor succes en groei binnen jouw organisatie.

Links: Een maaltijdwagen om maaltijden naar patiënten te brengen in het ziekenhuis. Rechts: een leerplek in het ziekenhuis waar geoefend kan worden, zonder dat patiënten daar last van hebben.

Werkplekopleiden buiten de werkplek

Effectief opleiden op en buiten de werkplek

Bij werkplekopleiden staan effectiviteit en efficiëntie centraal. Medewerkers gaan aan de slag met de onderwerpen die op hun werkplek spelen. Doordat zij dit op hun werkplek doen, maken ze snel de transfer van kennis naar vaardigheid. Betekent dit ook automatisch dat alle trainingen op de werkplek moeten plaatsvinden? Niet noodzakelijk. Soms zijn er goede redenen om delen van de opleiding van de werkplek af te halen. Laten we eens kijken naar de voordelen van werkplekopleiden buiten de werkplek.

Achtergrondkennis: even concentreren

Het doen van handelingen leer je het best op de werkplek. Om een handeling echt goed te doen, is inzicht in het waarom essentieel. Daarom bieden we achtergrondkennis aan in onze module. Wanneer een deelnemer deze achtergrondkennis wil doornemen, is de werkplek niet altijd de beste leeromgeving. Door even een rustige ruimte op te zoeken, kan de deelnemer zich beter concentreren. Kennis wordt sneller opgenomen en eigen gemaakt. Terug op de werkplek, kan de deelnemer de kennis meteen weer in de praktijk brengen.

Reflectie: doe eens een stapje terug

Bij een werkplekopleiding is de deelnemer verantwoordelijk voor zijn leerproces. Zijn mentor ondersteunt hem en zorgt dat er regelmatig een moment van reflectie is. Wat is er al geleerd? Waar staat de medewerker nu in zijn opleiding? Door even uit de productieomgeving te stappen, kan er beter gereflecteerd worden. Letterlijk afstand nemen zorgt voor nieuwe inzichten.

Een testomgeving voor cruciale systemen: veilig oefenen

Sommige onderdelen van de opleiding, zoals het leren kennen van cruciale bedienings- of computersystemen, zijn misschien niet ideaal om direct op de werkplek te doen. In plaats daarvan kan een veilige, gecontroleerde testomgeving worden ingezet, waar experimenteren en fouten kunnen maken kan zonder de productie te verstoren. Dit vermindert niet alleen het risico, maar vergroot ook het zelfvertrouwen en de competentie van deelnemers.

Kwaliteitscontroles in een rustige ruimte: optimaliseer het leerproces

Een nieuwe kwaliteitscontrole leren uitvoeren, dat vraagt om focus en aandacht voor detail. Een rumoerige productieomgeving kan dan erg afleidend werken, waardoor het leerrendement niet optimaal is. Door het leren van controles naar een rustige ruimte buiten de werkplek te verplaatsen, kunnen medewerkers zich hier volledig op concentreren. Ook voor degene die instructie geeft, is dit prettig. Hij hoeft zijn stem niet te verheffen om hoorbaar te zijn. Hierdoor zal de instructie beter gehoord en opgevolgd worden. Ook zal aanvullende informatie eerder gedeeld worden als je niet hoeft te schreeuwen. Dit draagt bij aan een beter begrip en een hogere nauwkeurigheid.

Een gebalanceerde benadering van werkplekopleiden zorgt voor het beste resultaat

Opleiden op de werkplek heeft de voorkeur vanwege de directe toepasbaarheid van kennis. Daarnaast is een uitstapje van de afdeling af voor onderdelen van de opleiding de beste keuze. Door de juiste leerplek te kiezen, wordt de leerervaring verrijkt, kan zelfvertrouwen groeien en de algehele effectiviteit van het opleidingsprogramma vergroten.