De grootste fout die bedrijven maken bij werkplekopleidingen

De zomervakantie loopt ten einde. In de productie nemen vakantiekrachten afscheid en  vaste medewerkers gaan weer aan de slag. Vaak begint juist dan een aantal nieuwe collega’s.

Gestructureerd inwerken

Nieuwe collega’s kunnen op hun werkplek hulp gebruiken. Wat houdt hun werk in en hoe doen zij dit op de beste manier? Vroeger was een ‘kijk maar even met Piet mee’, het inwerkprogramma. Tegenwoordig hebben bedrijven een inwerkprogramma of zelfs een hele werkplekopleiding klaarliggen. Gelukkig maar, want een goede start kun je maar één keer maken.

Houdbaarheid van een opleiding

Waar bedrijven niet altijd bij stilstaan, is dat ook een opleiding  een houdbaarheidsdatum heeft. Bij bedrijven is het nooit saai. Iedere week vinden er kleine veranderingen plaats. Als je ergens werkt, vallen je die niet op. Het zijn vaak maar details. Een andere soort verpakkingsfolie die op een specifieke plaats moet worden aangelast. Dat lijkt erg op het aanlassen zoals het altijd was. Alleen komt er een stapje bij. Geen probleem, toch?!

Of toch een probleem…

Als je ergens al lang werkt, pik je kleine aanpassingen zo op. Na twee keer op de nieuwe manier aanlassen, lijkt het of je nooit anders hebt gedaan. Voor een ervaren collega is er dus geen probleem. Voor een nieuwe collega is alles nieuw. Ook iets eenvoudigs als het aanlassen van folie. Een werkwijze die netjes is vastgelegd, helpt de nieuwe medewerker op weg. Totdat het een verouderde manier is, die net niet meer werkt…

Die map in de kast

Een klein detail is geen probleem. Meerdere van dit soort details wel, die leiden tot ergernis. En bij veel veranderende details, blijft een programma voortaan in de kast. Er is zoveel extra toelichting nodig, dat een ervaren collega liever alles uitlegt aan zijn nieuwe collega. De opleiding waar iedereen ooit zo enthousiast over was, staat nu stof te happen in de (digitale) kast.

Pak die stofdoek op!

Staat er bij jou ook zo’n map in de kast? Daar hoef je je niet voor te schamen, je bent in goed gezelschap. Toch is het jammer, dat er prachtige opleidingen aanwezig zijn, die door veroudering niet meer worden gebruikt. Gelukkig is er een oplossing voor: de (digitale) stofdoek. Haal die opleiding uit de kast en ga er met de stofkam doorheen. Pas alle ‘details’ aan, zodat het weer helemaal klopt. Is de huisstijl inmiddels veranderd? Steek het programma dan meteen in een nieuw jasje.

Een beetje hulp

Het updaten van een opleiding waarvan de houdbaarheidsdatum is verlopen, kost veel tijd en energie. Hoe langer een opleiding buiten gebruik is, des te meer werk het is. Daarom vragen bedrijven ons om te helpen bij het vernieuwen van opleidingen. Wij doen dat met plezier en het resultaat is er ook naar: nadat we een opleiding onder handen hebben genomen, is die weer spiksplinternieuw en kan die weer een hele poos mee.

Voorkom houdbaarheidsproblemen

Een verouderde opleiding kan dus altijd worden opgeknapt. Toch is het niet verstandig om het zo ver te laten komen. Door regelmatig onderhoud te plegen aan je opleidingen, voorkom je dat ze verouderen en in de kast belanden. Bij het ontwikkelen van een nieuwe opleiding, raden wij altijd aan een goed onderhoudsplan op te stellen. Zo kan een werkplekopleiding een leven lang meegaan. Dat bespaart opleidingskosten.

Heb je nog geen goed onderhoudsplan? Wij geven je graag advies hierover.

Van leerpad naar groeipad

In een werkplek opleiding komen alle onderwerpen aan bod die voor een medewerker op de werkplek belangrijk zijn. Hij leert:

 • hoe zijn werkplek eruit ziet;
 • wat zijn taken zijn;
 • hoe hij deze goed uitvoert;
 • wat er van hem wordt verwacht als het proces niet goed verloopt.

Niet alle onderwerpen binnen een opleiding zijn even gemakkelijk of zonder voorkennis te doen. Daarom maken we een opleidingsplattegrond voor iedere opleiding.

Leerpad

De opleidingsplattegrond zorgt ervoor dat een medewerker in één oogopslag ziet hoe zijn opleiding eruit ziet. Het is duidelijk hoeveel modules er voor hem klaar staan en in welke volgorde hij deze kan doorlopen. Soms is dit een vastgestelde volgorde, soms kan hij de volgorde zelf bepalen. Zo ontstaat het leerpad; de manier waarop een deelnemerzijn opleiding doorloopt. Bij het doorlopen van het leerpad krijgt de medewerker steeds meer bagage in de vorm van kennis vaardigheden en ervaring. Hij wordt zelfstandiger in zijn werk en kan bijvoorbeeld storingen verhelpen.

Groeipad

De opleidingsplattegrond en het leerpad geven de deelnemer dus houvast bij het doorlopen van zijn opleiding. Dat is een fijne toepassing. Bovendien kan er meer met het leerpad gedaan worden. Steeds meer bedrijven gebruiken het leerpad om hier een groeipad van te maken.

Een groeipad laat een medewerker zien hoe zijn carrière kan verlopen. Hij kan zien wat hij moet doen om van uitzendkracht door te groeien naar medewerker en van medewerker naar operator.

Objectief voor iedereen

Het voordeel van het koppelen van een leerpad aan een groeipad is dat de criteria voor een nieuwe functie objectiever worden. Niet langer beslist een teamleider vanuit ervaring of iemand voldoende kan om een volgende stap te zetten, de criteria zijn helder en objectief. Iemand moet ten minste deze modules hebben afgerond om een volgende stap op zijn carrièrepad te kunnen zetten.

Is bij jouw bedrijf al een duidelijk groeipad voor de medewerkers? Wij brainstormen graag een keer met je mee om te kijken hoe jouw medewerkers door kunnen groeien aan de hand van objectieve criteria.

Productieomgeving met twee mensen. Een legt uit, ander kijkt en let op.

10 redenen waarom bedrijven kiezen voor werkplekopleiden

Denk je bij opleiden aan een trainer die een groep mensen uitlegt wat er van hen wordt verwacht? Gelukkig is dat beeld inmiddels achterhaald. Classroomtrainingen, zoals die tegenwoordig worden genoemd, zijn weliswaar interactiever dan een aantal jaar geleden. Toch kiezen veel bedrijven ervoor om trainingen uit de trainingsruimte te halen en naar de plek te brengen waar de kennis nodig is: op de werkplek. En dat is niet vreemd, werkplekopleiden is een efficiënte manier om medewerkers expert te maken op hun werkplek.

Dat bedrijven kiezen voor werkplekopleidingen om goed opgeleid personeel te krijgen, dat spreekt voor zich. Maar welke andere redenen hebben bedrijven voor deze keuze? We zetten de tien meest genoemde redenen voor je op een rijtje.

 1. Minder fouten in productie

Fouten in productie zijn duur. Soms betekent een fout dat een product niet veilig is en dus niet naar klanten mag. Andere fouten kunnen opgelost worden, maar dit kost tijd, dus ook geld. Fouten worden zelden bewust gemaakt, zij ontstaan vaak door onkunde. Werkplekopleiden zorgt ervoor dat er vaker in één keer goed wordt geproduceerd.

 1. Kennisniveau van medewerkers verhogen

Processen in de levensmiddelenindustrie worden steeds ingewikkelder. Het is daarom belangrijk dat medewerkers voldoende kennis over hun proces hebben. Werkplekopleiden zorgt ervoor dat medewerkers niet zomaar op knoppen drukken, maar echt snappen waarom ze een knop indrukken.

 1. Excellente score bij audits

Klanten eisen aantoonbare kwaliteit. Een van de manieren om aan te tonen dat je kwaliteit levert, is het behalen en behouden van certificaten. Hiervoor krijgen bedrijven jaarlijks audits. Opleiden wordt steeds belangrijker voorafgaand aan audits. Een goede werkplekopleiding zorgt voor een excellente score op dit punt.

 1. Een warm welkom voor nieuwe medewerkers

Een goede werkplekopleiding zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers snel wegwijs worden op hun werkplek. Een opleiding die klaarstaat en een mentor die er is voor begeleiding en steun, zorgen voor een welkom gevoel bij de nieuwe medewerker. Bovendien zorgt een werkplekopleiding voor een sneller inwerkproces. Afhankelijk van de werkplek, kan dit de inwerktijd tot 50% verkorten.

 1. Inzicht in inzetbaarheid van personeel

Een werkplekopleiding maakt het inzichtelijk welke taken iemand al beheerst. Daardoor ontstaat er inzicht in wie op welke werkplek inzetbaar is. Wanneer er op een werkplek onvoldoende mensen inzetbaar zijn, komt dit snel in beeld en kan er adequaat gehandeld worden.

 1. Kennis borgen

In bedrijven is veel kennis aanwezig, deze kennis is niet altijd netjes vastgelegd. Wanneer kennisdragers een bedrijf verlaten, bijvoorbeeld omdat ze gaan genieten van hun pensioen, verlaat ook hun kennis het bedrijf. In werkplekopleidingen kan deze kennis worden vastgelegd en overgedragen aan de nieuwe generatie.

 1. Leren zonder drempels

Leren is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zeker niet als het al een poos geleden is dat iemand iets heeft geleerd. Werkplekopleiden houdt daar rekening mee en haalt de drempels, die mensen tegenhouden om te leren, weg. De opleiding is altijd op maat en sluit daarom aan op het (begin)niveau van de deelnemer. Kennis die niet direct toegepast kan worden? Die laten we buiten de opleiding!

 1. Een eigen bedrijfsschool

Blijven leren wordt steeds belangrijker binnen bedrijven. Het is dan ook logisch dat veel bedrijven kiezen voor een eigen interne opleiding. Trainingen worden niet langer gezien als een vrijblijvend iets dat één keer per jaar langskomt. Bedrijven kiezen ervoor om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen opleidingen. Een eigen bedrijfsschool straalt uit dat je het blijven ontwikkelen van je personeel belangrijk vindt.

 1. Een helder groeipad voor medewerkers

In productie zijn vaak verschillende functies actief. Niet altijd is het duidelijk welke eisen er aan functies worden gesteld. Of er zijn wel eisen, maar het is lastig objectief waar te nemen of je daaraan voldoet. Werkplekopleiden kan helpen bij het verhelderen van het groeipad. Door (deel)opleidingen aan functies te koppelen, is het voor iedereen duidelijk wanneer je kans maakt om door te stromen naar een volgende functie.

 1. Voldoen aan wetgeving

Medewerkers in levensmiddelenbedrijven hebben bepaalde kennis nodig. Bedrijven moeten hun medewerkers aantoonbaar scholen op het gebied van (voedsel)veiligheid. In een werkplekopleiding kun je dit perfect borgen.

Bonus: personeel dat met plezier bij jouw bedrijf blijft

Naast deze redenen heeft werkplekopleiden nog meer voordelen. Een van deze voordelen is een mooie bonus: medewerkers blijven langer bij het bedrijf. Doordat mensen nog beter worden in hun werk, gaan ze hun werk nog leuker vinden. Hierdoor ontstaat meer werkplezier. Als mensen meer plezier hebben in hun werk, is de kans groot dat ze hun werk langer blijven doen. In een tijd van krapte, is dat een mooie bonus die werkplekopleiden oplevert!

Benieuwd wat werkplekopleiden voor jouw bedrijf oplevert? Maak een vrijblijvende afspraak met ons, we komen het je graag vertellen.