Mentorentraining

Een werkplekopleiding is een opleiding die deelnemers op individuele basis doorlopen. Ze doen dit in hun eigen tempo en krijgen ondersteuning door een mentor of begeleider uit de eigen organisatie.  De mentor of begeleider is er voor de deelnemers wanneer zij hulp nodig hebben of wanneer zij een onderdeel van de opleiding afsluiten door middel van een toets. De taken van een mentor zijn:

 • het begeleiden van de deelnemers;
 • vraagbaak;
 • het afnemen van toetsen.

opdracht met post its

In veel gevallen worden ervaren operators gevraagd om de mentorrol te vervullen. Om ervoor te zorgen dat een mentor voldoende handvatten heeft om deze rol goed uit te voeren, bieden we een mentorentraining aan.

Tijdens drie bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • WerkPlek Opleiden binnen het bedrijf;
 • de taken van een mentor;
 • leren door volwassenen en leervoorkeuren;
 • hulp bieden aan collega’s tijdens het leerproces;
 • taken beoordelen;
 • het geven van terugkoppeling.

WPO-coördinator

WPO staat voor een uniforme aanpak van opleiden binnen het bedrijf. Wij vinden WPO geslaagd wanneer een bedrijf vol enthousiasme met WPO aan de slag gaat èn blijft. WPO is geen quick fix, maar een duurzame opleidingsoplossing.

Om te zorgen voor succesvolle implementatie van WPO, zijn de volgende punten van belang:

 • zorgen voor een goede voorbereiding voor de start van de opleiding(en);
 • zorgen voor en goede betrokkenheid tussen deelnemers, leidinggevenden en andere stakeholders;
 • zorgen voor voldoende voortgang en continuïteit van de opleiding;
 • zorgen voor het inhoudelijk up-to-date houden van de opleidingsmaterialen.

Deze taken kunnen natuurlijk bij verschillende personen worden ondergebracht. Voor het slagen van WPO is het wenselijk als één persoon hiervoor verantwoordelijk is. Deze persoon neemt de rol van WPO-coördinator op zich. Een WPO-coördinator is verantwoordelijk voor alles rondom de uitvoering van WPO.

Om ervoor te zorgen dat een WPO-coördinator voldoende handvatten heeft om zijn of haar rol goed te kunnen vervullen, biedt Paulusse bedrijfsopleidingen een speciaal programma hiervoor aan. Dit programma bestaat uit drie modules die zelfstandig doorgenomen kunnen worden. Aan de hand van opdrachten gaat de WPO-coördinator gericht aan de slag met het vaststellen van de stappen die binnen zijn of haar afdeling genomen moeten worden om WPO succesvol te kunnen implementeren en continueren.

Na het doorlopen van iedere module volgt er een werksessie. Tijdens deze werksessies bespreken we de uitwerking van de opdrachten. Daarnaast kan de WPO-coördinator gedurende het trainingstraject gebruik maken van drie telefonische coachingsgesprekken.

uitleg triade van poiez