Vrouw en man studeren samen

Tips voor de ondersteuning van operators bij werkplekopleiden

Bij een werkplekopleiding leren de deelnemers zelfstandig, maar dit betekent natuurlijk niet dat ze er alleen voor staan. Collega’s, mentoren en de opleidingscoördinator staan allemaal klaar om de deelnemers te ondersteunen. Voor deelnemers kan het een hele uitdaging zijn om de opleiding succesvol af te ronden terwijl de productietaken ook doorgaan. Ben jij opleidingscoördinator of mentor? Dan delen we graag een aantal waardevolle tips met jou die echt werken. Daarmee kun je jouw collega’s ondersteunen en zo helpen met leren.

 

Tip 1: Go with de flow

In drukke periodes kunnen de modules van de opleiding voor deelnemers als overweldigend ervaren worden. Vertel regelmatig dat ook kleine stappen vooruitgang betekenen. Moedig je collega’s aan om te kijken naar wat wel past binnen hun dagelijkse werkzaamheden. Leg de focus op het behalen van kleine doelen. Door te ondersteunen bij het leren in drukke periodes, help je je collega’s om in het leerritme te blijven

 

Tip 2: Help bij het maken van een plan

Een goede planning is cruciaal voor het succes van deelnemers in hun werkplekopleiding. Bespreek met de deelnemers hun persoonlijke opleidingsplan en kijk hoe dit past bij hun andere verplichtingen. Plan minder opleidingsactiviteiten in heel drukke weken. Zoek samen naar rustige periodes waarin meer tijd is om te leren. Zo maak je het persoonlijke opleidingsplan écht persoonlijk en passend voor de deelnemer.

 

Tip 3: Stimuleer samenwerking

Moedig deelnemers aan om gebruik te maken van de ondersteuning die beschikbaar is, zoals de mentor en hun collega’s. Help hen om de waarde in te zien van samen leren en ervaringen delen. Stimuleer deelnemers om contact te leggen met collega’s die dezelfde module volgen en organiseer mogelijkheden voor samenwerking en kennisuitwisseling.

 

Tip 4: Ondersteun met visuele leertechnieken

Bied ondersteuning aan deelnemers bij het maken van visuele leertechnieken. Help hen om te ontdekken op welke manier zij het best informatie onthouden. Help hen vervolgens bij het maken van (stroom)schema’s, snelle schetsen, foto’s of video’s. Moedig de deelnemers aan om deze technieken vaker te gebruiken om taken en informatie beter te begrijpen en te onthouden. Door hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van visuele leertechnieken, help je hen om hun leerefficiëntie te verbeteren en hun leerresultaten te optimaliseren.

 

Door je collega’s te ondersteunen bij hun opleiding, draag jij bij aan het leerproces en leersucces.

Het woord 'obstacle' wordt uitgegumd.

Overwin leerobstakels en optimaliseer zo werkplekopleiden

Tijdens werkplekopleiden kunnen medewerkers verschillende obstakels tegenkomen die hun leerproces verstoren. Door bewust te zijn van deze hindernissen, kun je ervoor zorgen dat ze geen spelbreker worden. Hieronder zie je enkele van de meest voorkomende leerobstakels en hoe je hiermee kunt omgaan.

 

Tijdgebrek en hoge productiedruk

Tijdgebrek is vaak het grootste struikelblok. Medewerkers vinden het moeilijk om naast hun reguliere werkzaamheden tijd vrij te maken om te leren. Een hoge productiedruk kan leren ook in de weg staan. Door hierover in gesprek te gaan met teamleiders en mentoren, kun je afgebakende opleidingsmomenten vinden. De aanwezigheid van opleidingsmomenten benadrukt het belang van opleiden. Dit zorgt ervoor dat medewerkers ook eerder hun opleidingstijd nemen.

 

Kloppen de verwachtingen?

Het is cruciaal om realistische verwachtingen en doelen te stellen voor het leerproces. Houd in het persoonlijk opleidingsplan rekening met de beschikbare tijd en het leervermogen van de medewerker. Stel een opleidingsplan bij als leren meer tijd vergt dan verwacht. Zo verminder je stress en vergroot je de kans op succes.

 

Overweldiging en onvoldoende ondersteuning

Overweldiging kan optreden als medewerkers te veel informatie tegelijkertijd ontvangen. Bied structuur door de modules stapsgewijs beschikbaar te maken en zorg voor voldoende ondersteuning en begeleiding gedurende het leerproces.

 

Technische Uitdagingen

Een leeromgeving die niet goed werkt kan een groot obstakel vormen bij het leren. Een leeromgeving die op orde is en functioneert is een eerste vereiste. Naast technisch goed functioneren, willen medewerkers ook met hun vragen rondom de leeromgeving bij iemand terecht kunnen. Zorg dat er ruimte is om vragen te stellen over de leeromgeving en/of andere leerhulpmiddelen.

 

Persoonlijke uitdagingen

Faalangst, dyslexie of de taal niet voldoende machtig zijn, zijn allemaal persoonlijke uitdagingen. Deze kun je niet voorkomen, je kunt deelnemers wel ondersteunen, zodat zij zo min mogelijk last ervaren. Ben creatief met oplossingen, iedere uitdaging is oplosbaar.

 

Voorkomen blijft beter dan genezen

Door obstakels te identificeren en aan te pakken, creëer je een effectief werkplekopleidingsprogramma dat medewerkers ondersteunt en motiveert om te leren en te groeien. Nog fijner is het als je de obstakels kunt voorkomen. Dit doe je bijvoorbeeld door goede randvoorwaarden te creëren en een ondersteunende omgeving te bieden vanaf het begin van het opleidingsproces. Zo leg je een stevige basis voor succes en groei binnen jouw organisatie.

Links: Een maaltijdwagen om maaltijden naar patiënten te brengen in het ziekenhuis. Rechts: een leerplek in het ziekenhuis waar geoefend kan worden, zonder dat patiënten daar last van hebben.

Werkplekopleiden buiten de werkplek

Effectief opleiden op en buiten de werkplek

Bij werkplekopleiden staan effectiviteit en efficiëntie centraal. Medewerkers gaan aan de slag met de onderwerpen die op hun werkplek spelen. Doordat zij dit op hun werkplek doen, maken ze snel de transfer van kennis naar vaardigheid. Betekent dit ook automatisch dat alle trainingen op de werkplek moeten plaatsvinden? Niet noodzakelijk. Soms zijn er goede redenen om delen van de opleiding van de werkplek af te halen. Laten we eens kijken naar de voordelen van werkplekopleiden buiten de werkplek.

Achtergrondkennis: even concentreren

Het doen van handelingen leer je het best op de werkplek. Om een handeling echt goed te doen, is inzicht in het waarom essentieel. Daarom bieden we achtergrondkennis aan in onze module. Wanneer een deelnemer deze achtergrondkennis wil doornemen, is de werkplek niet altijd de beste leeromgeving. Door even een rustige ruimte op te zoeken, kan de deelnemer zich beter concentreren. Kennis wordt sneller opgenomen en eigen gemaakt. Terug op de werkplek, kan de deelnemer de kennis meteen weer in de praktijk brengen.

Reflectie: doe eens een stapje terug

Bij een werkplekopleiding is de deelnemer verantwoordelijk voor zijn leerproces. Zijn mentor ondersteunt hem en zorgt dat er regelmatig een moment van reflectie is. Wat is er al geleerd? Waar staat de medewerker nu in zijn opleiding? Door even uit de productieomgeving te stappen, kan er beter gereflecteerd worden. Letterlijk afstand nemen zorgt voor nieuwe inzichten.

Een testomgeving voor cruciale systemen: veilig oefenen

Sommige onderdelen van de opleiding, zoals het leren kennen van cruciale bedienings- of computersystemen, zijn misschien niet ideaal om direct op de werkplek te doen. In plaats daarvan kan een veilige, gecontroleerde testomgeving worden ingezet, waar experimenteren en fouten kunnen maken kan zonder de productie te verstoren. Dit vermindert niet alleen het risico, maar vergroot ook het zelfvertrouwen en de competentie van deelnemers.

Kwaliteitscontroles in een rustige ruimte: optimaliseer het leerproces

Een nieuwe kwaliteitscontrole leren uitvoeren, dat vraagt om focus en aandacht voor detail. Een rumoerige productieomgeving kan dan erg afleidend werken, waardoor het leerrendement niet optimaal is. Door het leren van controles naar een rustige ruimte buiten de werkplek te verplaatsen, kunnen medewerkers zich hier volledig op concentreren. Ook voor degene die instructie geeft, is dit prettig. Hij hoeft zijn stem niet te verheffen om hoorbaar te zijn. Hierdoor zal de instructie beter gehoord en opgevolgd worden. Ook zal aanvullende informatie eerder gedeeld worden als je niet hoeft te schreeuwen. Dit draagt bij aan een beter begrip en een hogere nauwkeurigheid.

Een gebalanceerde benadering van werkplekopleiden zorgt voor het beste resultaat

Opleiden op de werkplek heeft de voorkeur vanwege de directe toepasbaarheid van kennis. Daarnaast is een uitstapje van de afdeling af voor onderdelen van de opleiding de beste keuze. Door de juiste leerplek te kiezen, wordt de leerervaring verrijkt, kan zelfvertrouwen groeien en de algehele effectiviteit van het opleidingsprogramma vergroten.

2 mensen proosten op opleidingssucces

Ieder opleidingssucces is een feestje

Hoe vieren jullie opleidingssuccessen binnen jullie bedrijf? Als het goed is, zijn er in een opleiding verschillende mijlpalen te vieren. Denk maar aan het halen van een eerste module; goed gedaan, de kop is eraf! Het afsluiten van een opleidingsfase, zoals het eerste inwerktraject, nu mag echt je zelfstandig aan de slag. En natuurlijk het afronden van een opleiding. Bij iedere mijlpaal mag echt even stilgestaan worden. Successen vieren doet goed, zowel voor de deelnemer als het bedrijf.

 

Erkenning voor je medewerker

Door stil te staan bij een opleidingssucces geef je in de eerste plaats erkenning aan de inspanningen van je medewerker. Hij voelt zich gezien en gewaardeerd. Een opleiding volgen is zeker niet voor iedereen vanzelfsprekend. Stilstaan bij opleidingssucces zorgt voor motivatie. Het feit dat gezien wordt dat een medewerker zijn eerste toets heeft gehaald, zorgt voor extra energie om door te zetten met de opleiding. Bovendien zal een medewerker die zich gewaardeerd voelt, een volgende keer eerder aan een nieuwe opleiding durven beginnen. Hij weet dat zijn inspanning gewaardeerd wordt.

 

Daarom is het vieren van opleidingssucces een goed idee

Natuurlijk is erkenning aan de deelnemer een heel belangrijke reden om opleidingssucces te vieren. En omdat je vieren altijd samen doet, zie je dat dit ook invloed heeft op andere medewerkers binnen je bedrijf. Opleidingssuccessen vieren zorgt voor:

 • Motivatie en Betrokkenheid. Het vieren van opleidingssuccessen motiveert werknemers en vergroot hun betrokkenheid bij het leerproces. Het geeft hen een gevoel van voldoening en erkenning voor hun harde werk en toewijding.
 • Het vieren van opleidingssuccessen kan bijdragen aan het versterken van teambanden. Door successen gezamenlijk te vieren, voelen werknemers zich meer verbonden en daardoor gemotiveerd om elkaar te ondersteunen in hun leertrajecten.
 • Positieve Bedrijfscultuur. Door opleidingssuccessen te vieren, benadrukt een bedrijf het belang van leren en ontwikkeling in zijn cultuur. Dit draagt bij aan een positieve en stimulerende werkomgeving waarin werknemers worden aangemoedigd om voortdurend te groeien en te excelleren.

 

Zo kun je stilstaan bij opleidingssucces

Opleidingssuccessen kun je op verschillende manieren vieren. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Een compliment. Makkelijker kunnen we het niet maken. Een compliment kost heel weinig moeite en zorgt meteen voor een goed gevoel bij de ontvanger.
 • Taart is altijd een goed idee. Het zet degene die zijn opleiding heeft afgerond in het zonnetje en die kan zijn succes op een lekkere manier delen.
 • Iemand digitaal in het zonnetje zetten. Opleidingsprestaties van medewerkers kun je delen op interne communicatiekanalen zoals intranet, in nieuwsbrieven of via sociale media. Een felicitatie op de beeldschermen is heel geschikt om een individuele medewerker in het zonnetje te zetten.
 • Een zichtbaar symbool. Aan het einde van een inwerkperiode kun je de medewerker iets geven waarmee zichtbaar is dat hij een nieuwe fase ingaat. Bijvoorbeeld een broodtrommel of beker met bedrijfslogo. Iets dat hem er iedere dag aan herinnert dat hij zijn inwerkperiode goed heeft doorlopen. Bij sommige bedrijven wordt deze fase gevierd met een andere kleur haarnetje. Dat laat aan iedereen zien dat iemand niet langer in opleiding is, maar zelfstandig op de afdeling kan werken.
 • Een speciale bijeenkomst. Een echt feestje om de afronding van een opleiding te vieren, waarbij de deelnemers hun certificaat of diploma ontvangen. Dit is vooral geschikt als je met een grotere groep een langdurig opleidingstraject hebt gevolgd.

 

Vieren van succes zorgt voor meer succes

Het vieren van opleidingssuccessen binnen bedrijven is dus meer dan een manier om individuele prestaties te erkennen. Het versterkt een cultuur van groei en samenwerking. Het vergroot de betrokkenheid van werknemers en draagt bij aan het succes van het bedrijf op de lange termijn. Het is dan ook niet vreemd dat het vieren van succes één van onze succesingrediënten is.

 

De grootste fout die bedrijven maken bij werkplekopleidingen

De zomervakantie loopt ten einde. In de productie nemen vakantiekrachten afscheid en  vaste medewerkers gaan weer aan de slag. Vaak begint juist dan een aantal nieuwe collega’s.

 

Gestructureerd inwerken

Nieuwe collega’s kunnen op hun werkplek hulp gebruiken. Wat houdt hun werk in en hoe doen zij dit op de beste manier? Vroeger was een ‘kijk maar even met Piet mee’, het inwerkprogramma. Tegenwoordig hebben bedrijven een inwerkprogramma of zelfs een hele werkplekopleiding klaarliggen. Gelukkig maar, want een goede start kun je maar één keer maken.

 

Houdbaarheid van een opleiding

Waar bedrijven niet altijd bij stilstaan, is dat ook een opleiding  een houdbaarheidsdatum heeft. Bij bedrijven is het nooit saai. Iedere week vinden er kleine veranderingen plaats. Als je ergens werkt, vallen je die niet op. Het zijn vaak maar details. Een andere soort verpakkingsfolie die op een specifieke plaats moet worden aangelast. Dat lijkt erg op het aanlassen zoals het altijd was. Alleen komt er een stapje bij. Geen probleem, toch?!

 

Of toch een probleem…

Als je ergens al lang werkt, pik je kleine aanpassingen zo op. Na twee keer op de nieuwe manier aanlassen, lijkt het of je nooit anders hebt gedaan. Voor een ervaren collega is er dus geen probleem. Voor een nieuwe collega is alles nieuw. Ook iets eenvoudigs als het aanlassen van folie. Een werkwijze die netjes is vastgelegd, helpt de nieuwe medewerker op weg. Totdat het een verouderde manier is, die net niet meer werkt…

 

Die map in de kast

Een klein detail is geen probleem. Meerdere van dit soort details wel, die leiden tot ergernis. En bij veel veranderende details, blijft een programma voortaan in de kast. Er is zoveel extra toelichting nodig, dat een ervaren collega liever alles uitlegt aan zijn nieuwe collega. De opleiding waar iedereen ooit zo enthousiast over was, staat nu stof te happen in de (digitale) kast.

 

Pak die stofdoek op!

Staat er bij jou ook zo’n map in de kast? Daar hoef je je niet voor te schamen, je bent in goed gezelschap. Toch is het jammer, dat er prachtige opleidingen aanwezig zijn, die door veroudering niet meer worden gebruikt. Gelukkig is er een oplossing voor: de (digitale) stofdoek. Haal die opleiding uit de kast en ga er met de stofkam doorheen. Pas alle ‘details’ aan, zodat het weer helemaal klopt. Is de huisstijl inmiddels veranderd? Steek het programma dan meteen in een nieuw jasje.

 

Een beetje hulp

Het updaten van een opleiding waarvan de houdbaarheidsdatum is verlopen, kost veel tijd en energie. Hoe langer een opleiding buiten gebruik is, des te meer werk het is. Daarom vragen bedrijven ons om te helpen bij het vernieuwen van opleidingen. Wij doen dat met plezier en het resultaat is er ook naar: nadat we een opleiding onder handen hebben genomen, is die weer spiksplinternieuw en kan die weer een hele poos mee.

 

Voorkom houdbaarheidsproblemen

Een verouderde opleiding kan dus altijd worden opgeknapt. Toch is het niet verstandig om het zo ver te laten komen. Door regelmatig onderhoud te plegen aan je opleidingen, voorkom je dat ze verouderen en in de kast belanden. Bij het ontwikkelen van een nieuwe opleiding, raden wij altijd aan een goed onderhoudsplan op te stellen. Zo kan een werkplekopleiding een leven lang meegaan. Dat bespaart opleidingskosten.

Heb je nog geen goed onderhoudsplan? Wij geven je graag advies hierover.

Van leerpad naar groeipad

In een werkplek opleiding komen alle onderwerpen aan bod die voor een medewerker op de werkplek belangrijk zijn. Hij leert:

 • hoe zijn werkplek eruit ziet;
 • wat zijn taken zijn;
 • hoe hij deze goed uitvoert;
 • wat er van hem wordt verwacht als het proces niet goed verloopt.

Niet alle onderwerpen binnen een opleiding zijn even gemakkelijk of zonder voorkennis te doen. Daarom maken we een opleidingsplattegrond voor iedere opleiding.

 

Leerpad

De opleidingsplattegrond zorgt ervoor dat een medewerker in één oogopslag ziet hoe zijn opleiding eruit ziet. Het is duidelijk hoeveel modules er voor hem klaar staan en in welke volgorde hij deze kan doorlopen. Soms is dit een vastgestelde volgorde, soms kan hij de volgorde zelf bepalen. Zo ontstaat het leerpad; de manier waarop een deelnemerzijn opleiding doorloopt. Bij het doorlopen van het leerpad krijgt de medewerker steeds meer bagage in de vorm van kennis vaardigheden en ervaring. Hij wordt zelfstandiger in zijn werk en kan bijvoorbeeld storingen verhelpen.

 

Groeipad

De opleidingsplattegrond en het leerpad geven de deelnemer dus houvast bij het doorlopen van zijn opleiding. Dat is een fijne toepassing. Bovendien kan er meer met het leerpad gedaan worden. Steeds meer bedrijven gebruiken het leerpad om hier een groeipad van te maken.

Een groeipad laat een medewerker zien hoe zijn carrière kan verlopen. Hij kan zien wat hij moet doen om van uitzendkracht door te groeien naar medewerker en van medewerker naar operator.

 

Objectief voor iedereen

Het voordeel van het koppelen van een leerpad aan een groeipad is dat de criteria voor een nieuwe functie objectiever worden. Niet langer beslist een teamleider vanuit ervaring of iemand voldoende kan om een volgende stap te zetten, de criteria zijn helder en objectief. Iemand moet ten minste deze modules hebben afgerond om een volgende stap op zijn carrièrepad te kunnen zetten.

 

Is bij jouw bedrijf al een duidelijk groeipad voor de medewerkers? Wij brainstormen graag een keer met je mee om te kijken hoe jouw medewerkers door kunnen groeien aan de hand van objectieve criteria.

Productieomgeving met twee mensen. Een legt uit, ander kijkt en let op.

10 redenen waarom bedrijven kiezen voor werkplekopleiden

Denk je bij opleiden aan een trainer die een groep mensen uitlegt wat er van hen wordt verwacht? Gelukkig is dat beeld inmiddels achterhaald. Classroomtrainingen, zoals die tegenwoordig worden genoemd, zijn weliswaar interactiever dan een aantal jaar geleden. Toch kiezen veel bedrijven ervoor om trainingen uit de trainingsruimte te halen en naar de plek te brengen waar de kennis nodig is: op de werkplek. En dat is niet vreemd, werkplekopleiden is een efficiënte manier om medewerkers expert te maken op hun werkplek.

Dat bedrijven kiezen voor werkplekopleidingen om goed opgeleid personeel te krijgen, dat spreekt voor zich. Maar welke andere redenen hebben bedrijven voor deze keuze? We zetten de tien meest genoemde redenen voor je op een rijtje.

 

 1. Minder fouten in productie

Fouten in productie zijn duur. Soms betekent een fout dat een product niet veilig is en dus niet naar klanten mag. Andere fouten kunnen opgelost worden, maar dit kost tijd, dus ook geld. Fouten worden zelden bewust gemaakt, zij ontstaan vaak door onkunde. Werkplekopleiden zorgt ervoor dat er vaker in één keer goed wordt geproduceerd.

 

 1. Kennisniveau van medewerkers verhogen

Processen in de levensmiddelenindustrie worden steeds ingewikkelder. Het is daarom belangrijk dat medewerkers voldoende kennis over hun proces hebben. Werkplekopleiden zorgt ervoor dat medewerkers niet zomaar op knoppen drukken, maar echt snappen waarom ze een knop indrukken.

 

 1. Excellente score bij audits

Klanten eisen aantoonbare kwaliteit. Een van de manieren om aan te tonen dat je kwaliteit levert, is het behalen en behouden van certificaten. Hiervoor krijgen bedrijven jaarlijks audits. Opleiden wordt steeds belangrijker voorafgaand aan audits. Een goede werkplekopleiding zorgt voor een excellente score op dit punt.

 

 1. Een warm welkom voor nieuwe medewerkers

Een goede werkplekopleiding zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers snel wegwijs worden op hun werkplek. Een opleiding die klaarstaat en een mentor die er is voor begeleiding en steun, zorgen voor een welkom gevoel bij de nieuwe medewerker. Bovendien zorgt een werkplekopleiding voor een sneller inwerkproces. Afhankelijk van de werkplek, kan dit de inwerktijd tot 50% verkorten.

 

 1. Inzicht in inzetbaarheid van personeel

Een werkplekopleiding maakt het inzichtelijk welke taken iemand al beheerst. Daardoor ontstaat er inzicht in wie op welke werkplek inzetbaar is. Wanneer er op een werkplek onvoldoende mensen inzetbaar zijn, komt dit snel in beeld en kan er adequaat gehandeld worden.

 

 1. Kennis borgen

In bedrijven is veel kennis aanwezig, deze kennis is niet altijd netjes vastgelegd. Wanneer kennisdragers een bedrijf verlaten, bijvoorbeeld omdat ze gaan genieten van hun pensioen, verlaat ook hun kennis het bedrijf. In werkplekopleidingen kan deze kennis worden vastgelegd en overgedragen aan de nieuwe generatie.

 

 1. Leren zonder drempels

Leren is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zeker niet als het al een poos geleden is dat iemand iets heeft geleerd. Werkplekopleiden houdt daar rekening mee en haalt de drempels, die mensen tegenhouden om te leren, weg. De opleiding is altijd op maat en sluit daarom aan op het (begin)niveau van de deelnemer. Kennis die niet direct toegepast kan worden? Die laten we buiten de opleiding!

 

 1. Een eigen bedrijfsschool

Blijven leren wordt steeds belangrijker binnen bedrijven. Het is dan ook logisch dat veel bedrijven kiezen voor een eigen interne opleiding. Trainingen worden niet langer gezien als een vrijblijvend iets dat één keer per jaar langskomt. Bedrijven kiezen ervoor om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen opleidingen. Een eigen bedrijfsschool straalt uit dat je het blijven ontwikkelen van je personeel belangrijk vindt.

 

 1. Een helder groeipad voor medewerkers

In productie zijn vaak verschillende functies actief. Niet altijd is het duidelijk welke eisen er aan functies worden gesteld. Of er zijn wel eisen, maar het is lastig objectief waar te nemen of je daaraan voldoet. Werkplekopleiden kan helpen bij het verhelderen van het groeipad. Door (deel)opleidingen aan functies te koppelen, is het voor iedereen duidelijk wanneer je kans maakt om door te stromen naar een volgende functie.

 

 1. Voldoen aan wetgeving

Medewerkers in levensmiddelenbedrijven hebben bepaalde kennis nodig. Bedrijven moeten hun medewerkers aantoonbaar scholen op het gebied van (voedsel)veiligheid. In een werkplekopleiding kun je dit perfect borgen.

 

Bonus: personeel dat met plezier bij jouw bedrijf blijft

Naast deze redenen heeft werkplekopleiden nog meer voordelen. Een van deze voordelen is een mooie bonus: medewerkers blijven langer bij het bedrijf. Doordat mensen nog beter worden in hun werk, gaan ze hun werk nog leuker vinden. Hierdoor ontstaat meer werkplezier. Als mensen meer plezier hebben in hun werk, is de kans groot dat ze hun werk langer blijven doen. In een tijd van krapte, is dat een mooie bonus die werkplekopleiden oplevert!

 

Benieuwd wat werkplekopleiden voor jouw bedrijf oplevert? Maak een vrijblijvende afspraak met ons, we komen het je graag vertellen.

Vrouw op een fiets

Eens geleerd, blijft bekwaam?

Waarom verleer je fietsen niet? Het antwoord is eenvoudig: omdat je dit heel vaak hebt gedaan. Zo vaak, dat de verbindingen tussen je zenuwcellen zo sterk zijn geworden, dat dit als het ware ingeslepen is.

Bij leren speelt herhalen een belangrijke rol. Door herhalen beklijven kennis en vaardigheden beter. Als je iets vaak herhaalt, kun je het ook gemakkelijker terughalen op het moment dat je de kennis nodig hebt. Heel belangrijke dingen, worden daarom regelmatig herhaald. Denk maar aan onderwerpen als HACCP en veiligheid. Deze worden bij bedrijven jaarlijks herhaald, om ervoor te zorgen dat iedereen (voedsel)veilig werkt.

Werkplekmodules herhalen

Bij het invoeren van werkplekopleiden krijgen we vaak de vraag of een werkplekmodule ook herhaald moet worden. Het antwoord hierop is niet altijd hetzelfde. Als een medewerker dagelijks op een werkplek staat, dan heeft hij dagelijks de herhaling van zijn taken. Herhaling van de module is dan niet nodig.

Naar een andere werkplek

Is een medewerkers gewisseld van werkplek en komt hij na langere tijd weer terug? Dan is zijn kennis vaak een beetje weggezakt en zijn zijn vaardigheden wat roestig geworden. Om fouten op de werkplek te voorkomen, is het verstandig om de belangrijkste modules opnieuw te doorlopen. Na deze herhaling kan de medewerker weer vol focus op de werkplek aan de slag gaan. Uiteraard gaat zo’n herhaling veel sneller dan het opleiden van een nieuwe medewerker.

Rouleren

Kun je er ook voor zorgen dat medewerkers inzetbaar zijn op meerdere werkplekken, zonder dat ze steeds opnieuw getoetst hoeven te worden? Gelukkig wel. De truc hierbij is rouleren. Als een medewerker verschillende werkplekken beheerst en regelmatig op iedere werkplek staat, dan blijven kennis en vaardigheden voldoende herhaald.

De periode die nodig is om voldoende herhaling te krijgen, kan per werkplek verschillen. Wij geven je graag advies over de houdbaarheid van jouw opleidingen.

Docent en groep volwassen studenten

Wie is verantwoordelijk voor het leerresultaat?

Als een deelnemer niet heeft geleerd, dan heeft de trainer niet onderwezen! Deze stelling wordt regelmatig aangehaald. Lukt het een deelnemer nog niet (meteen) om iets te doen, dan had de trainer het hem dat beter moeten leren. Als deze stelling één ding duidelijk maakt, dan is het wel waar de verantwoordelijkheid voor het leren ligt: bij de trainer. Op het eerste oog klinkt dat naar de medewerker toe heel sympathiek; het is niet jouw schuld dat je iets (nog) niet kan. Maar is het ook echt zo sympathiek als het klinkt?

 

Geen schuld, dus ook geen succes

Als je de verantwoordelijkheid voor leren weg haalt bij de medewerker, dan haal je nog iets bij hem weg: de kans op een succeservaring. Immers, het leren is de verantwoordelijkheid van de trainer. Als de medewerker niet leert, is het zijn schuld. Als de medewerker wel leert, is het succes daardoor ook van de trainer. Dat is niet eerlijk naar de medewerker en oneerlijk voor de trainer die wordt belast met een onredelijke verwachting.

 

Wie is dan wel verantwoordelijk?

Maar hoe zit het dan wel, wie is verantwoordelijk voor het leerresultaat? Ligt alle verantwoordelijkheid dan bij de medewerker? Nee, dat is ook niet zo. Om te kunnen leren, is het belangrijk dat de randvoorwaarden voor leren aanwezig zijn; een positieve leeromgeving, duidelijke leermaterialen, voldoende begeleiding en feedback zijn noodzakelijk om te kunnen leren. Het is de taak van de trainer om deze randvoorwaarden te bieden, geduldig te zijn en verschillende methoden in te zetten om de deelnemer de beste kans te geven om te leren.

Ook van de deelnemer mag je verwachten dat hij zijn verantwoordelijkheid voor het leerproces neemt; de bereidheid om te leren, inzet en energie zijn noodzakelijk voor leersucces. Leren is geen passief proces waarbij kennis en vaardigheden automatisch worden overgedragen van de trainer naar de deelnemer. Het vereist een actieve deelname en betrokkenheid van de deelnemer. De deelnemer heeft ook de verantwoordelijkheid om vragen te stellen als iets niet duidelijk is of als hij iets niet begrijpt. De trainer kan niet leren voor de deelnemer; het is aan de deelnemer om zijn eigen kennis, vaardigheden en begrip te ontwikkelen.

 

Gedeelde verantwoordelijkheid

Leren is dus een gemeenschappelijk proces waarbij zowel de trainer als de deelnemer een rol spelen. De trainer biedt begeleiding, hulpbronnen en ondersteuning. De deelnemer de bereidheid om te leren en actief deel te nemen aan het leerproces. Door deze gedeelde verantwoordelijkheid kunnen beide partijen samenwerken en het beste uit het leerproces halen.

De stelling dat niet geleerd de schuld van de trainer is, is dus onjuist en zeker niet helpend. Deze stelling negeert de actieve rol en inzet van de deelnemer in het leerproces en plaatst een onnodige last op de trainer. In plaats daarvan mogen we leren zien als een samenwerking tussen de trainer en de deelnemer, waarbij beide partijen hun verantwoordelijkheid nemen en elkaar ondersteunen op weg naar succesvol leren en groeien.

Banner met studieboek en laptop met e-learning op het scherm

Leren met een E-learning of toch liever een papieren boek?

Nieuwe medewerkers, veranderende regelgeving, een nieuwe machine… In de levensmiddelenindustrie is voortdurende (bij)scholing van medewerkers essentieel om het productieproces goed te laten verlopen. Werkplekopleidingen zijn de oplossing om je personeel up-to-date te houden en nieuwe vaardigheden aan te leren. Bij het implementeren van een werkplekopleiding rijst echter de vraag: kiezen we voor traditioneel leren uit een boek of voor een e-learning omgeving? Aan beide opties zitten voor- en nadelen. We zetten deze graag voor je op een rijtje, zodat je de juiste keuze kan maken voor jouw bedrijf.

Leren uit een boek

Leren uit een boek kent duidelijke voordelen. De vier belangrijkste noemen we graag:

 1. Oud en vertrouwd: Boeken worden al eeuwenlang gebruikt als leermiddel, waardoor deelnemers vertrouwd zijn met deze leermethode. Voor het gebruik van een boek is geen instructieStapel studieboeken met bladwijzers nodig.
 2. Minder afleiding: Bij het leren uit een boek is er minder externe afleiding. Er komen geen notificaties in beeld, waardoor medewerkers zich goed kunnen concentreren op de inhoud.
 3. Gemakkelijk naslagwerk: In een boek kun je gemakkelijk aantekeningen maken en briefjes plakken. De informatie die de deelnemer het belangrijkst vindt, kan hij daardoor snel terugvinden.
 4. Geen technische vereisten: Voor een boek is geen speciale technologie of internetverbinding nodig, daardoor ze ook toegankelijk in situaties waar geen bereik is.

 

Natuurlijk zijn er ook nadelen aan het werken met boeken. Bij geprinte materialen is het aanpassen lastiger. Verandert er iets in productie? Dan is het belangrijk dat iedereen de nieuwe informatie krijgt. Het werken met een losbladig systeem (een map) zorgt dat informatie toegevoegd kan worden. Er is geen automatisch volgsysteem. Als een werknemer een boek uit heeft, krijg je niet automatisch een seintje dat alle opdrachten zijn uitgevoerd.

 

Leren met E-learning

Veel bedrijven kiezen bij een nieuwe opleiding voor een online leeromgeving, oftewel voor e-learning. Dat brengt de volgende voordelen met zich mee:

 1. Interactief: E-learning biedt interactieve elementen aan, zoals video’s en quizjes. Deze afwisseling zorgt ervoor dat deelnemers op meer verschillende manieren kunnen leren.Telefoon met e-learning op het scherm
 2. Directe feedback: Met e-learning kunnen medewerkers onmiddellijke feedback ontvangen over hun vooruitgang en prestaties. Ze zijn niet afhankelijk van iemand die hun materialen nakijkt.  Dit geldt voor zowel tussentijdse opdrachten als voor een (schriftelijke) eindtoets.
 3. Up-to-date inhoud: Aanpassingen die je doet in materialen, worden direct doorgevoerd en zichtbaar in een e-learning. Daardoor heeft iedereen automatisch de laatste versie van de materialen bij de hand.
 4. Voortgang is altijd inzichtelijk: Een e-learning houdt bij waar de deelnemer staat. Voor een opleidingscoördinator is het altijd inzichtelijk welke materialen zijn doorgenomen en afgerond. Bij het inplannen van medewerkers, kun je zie wie zelfstandig op een werkplek kan functioneren.

 

Ook een e-learning biedt niet alleen voordelen. Om met een e-learning aan de slag te gaan, is vaak een instructie nodig. Medewerkers die minder digitaal vaardig zijn, zien vaak op tegen het digitaal leren. Deze weerstand kan vertragend werken op het leerproces. Het maken van interactieve onderdelen kost veel tijd, bij het ontwikkelen van een nieuwe opleiding moet hier rekening mee worden gehouden.

 

Wat is de juiste keuze?

Er is geen beste methode. De keuze voor een boek of een e-learning is afhankelijk van de inhoud van de opleiding en de mogelijkheden bij jouw bedrijf. Bij het maken van de juiste keuze, houd je rekening met:

 • De complexiteit van het onderwerp: Voor meer complexe onderwerpen waar visuele elementen belangrijk zijn, kan e-learning de voorkeur hebben.
 • Beschikbaarheid van technologie: Voor een e-learning is altijd geschikte technologie en een internetverbinding nodig. Als dit er niet is, is leren uit een boek een betere keuze.
 • Leervoorkeuren van medewerkers: Sommige medewerkers geven mogelijk de voorkeur aan een boek, terwijl anderen liever digitaal leren. De voorkeur van de grootste groep medewerkers kan doorslag geven bij de keuze voor het leermiddel.
 • Budget: Het implementeren van een e-learning platform is initieel duurder dan papieren leermiddelen. Op de lange termijn kunnen updates en aanpassingen gemakkelijker en kosteneffectiever zijn.
 • Combineren van een boek en e-learning. Het maken van de juiste keuze kan een lastige zijn. Ook kun je kiezen voor een combinatie van beide methoden: In een digitale leeromgeving kan een printbaar exemplaar van de inhoud worden aangeboden. Zo kan iedere deelnemer kiezen voor de methode die het best bij hem past.

 

Al met al is er geen ‘one-size-fits-all’-benadering bij het kiezen tussen leren uit een boek en e-learning. Door deze keuzecriteria zorgvuldig af te wegen, kun je een effectieve en efficiënte methode kiezen. Vind je dat lastig? Natuurlijk helpen wij je graag bij het maken van de beste keuze. Zo help je jouw personeel om expert te worden op hun werkplek.