Waar wij in geloven

Wij geloven dat iedereen zijn werk goed wil doen en een waardevolle kracht voor het bedrijf wil zijn.

Wij geloven dat we werknemers beter in hun werk worden wanneer zij goed zijn opgeleid.

Wij geloven dat werknemers opleidingen met plezier doorlopen, omdat de wil om te leren bij iedereen aanwezig is. Voorwaarden hiervoor zijn:

  • eigenaar zijn van je eigen leerproces;
  • vertrouwen in eigen leervermogen;
  • herkenbaarheid van de dagelijkse praktijk;
  • direct toepasbaar zijn van de geleerde kennis en vaardigheden.

Waar wij voor staan

Wij staan voor het nog beter maken van medewerkers in de levensmiddelenindustrie met behulp van werkplek opleidingen.

Als waardevolle gesprekspartner willen we vanuit onze deskundigheid bedrijven helpen met boven tafel halen en verhelderen van inhoudelijke en didactische leervraagstukken. Deze vraagstukken vormen de basis voor een opleidingsplan op maat.

We vertalen de (specialistische) kennis die in het bedrijf aanwezig is naar opleidingsmaterialen die toegankelijk en begrijpelijk zijn voor alle niveaus binnen het levensmiddelenbedrijf.

We zorgen ervoor dat werkplek opleiden zo in de organisatie wordt ingebed dat deze bedrijfseigen wordt. Eigen medewerkers zorgen ervoor dat de ontwikkelde materialen worden weggeleerd en geborgd. Werkplek opleiden wordt een duurzame opleiding die door de hele organisatie voelbaar is.

Hoe we werken

We creëren werkplekopleidingen die naadloos aansluiten bij de visie van het bedrijf waarvoor we de opleiding ontwikkelen. We gaan hierbij een duurzaam partnerschap aan met het bedrijf, samen zijn we verantwoordelijk voor het succesvol zijn van de werkplekopleiding.

Onze opleidingsmethodiek is transparant, met een herkenbare structuur en een uniforme opbouw.

We starten altijd met het bepalen van de hulpvraag van het bedrijf en kijken hoe deze past binnen de strategische doelstellingen van de organisatie.

Na het uitvoeren van een vooronderzoek volgt een opleidingsplan dat duidelijk informatie geeft over:

  • de opleidingsdoelstellingen;
  • de opbouw van de opleiding;
  • de randvoorwaarden om de opleiding succesvol te maken;
  • de investering in tijd en kosten.

Dit opleidingsplan vormt de basis voor het verder ontwikkelen en implementeren van de opleidingen. We bieden een totaal pakket waarin niet alleen aandacht is voor de medewerkers die opgeleid gaan worden. Ook het ondersteunen en ontwikkelen van degenen die het leerproces gaan faciliteren en bewaken vinden we belangrijk.