Berichten

Als ik het nu niet haal….

 

Strak van de zenuwen kwam de deelnemer de ruimte binnen; “Als ik deze toets niet haal, dan zeg ik mijn baan op!” Vrijwel iedere deelnemer is zenuwachtig voor het praktijkexamen. Deze deelnemer was heel, heel zenuwachtig.

Bij iedere werkplekopleiding hoort een eindtoets. Een toets waarin een deelnemer mag laten zien dat hij de stof beheerst en zijn handelingen goed uitvoert. Als je zover komt dat je aan deze toets mag deelnemer, dan betekent dat dat je je werk goed doet. Maar net als bij een rijexamen, moet je het wel “even” laten zien.

Daarom helpen wij klanten bij het examineren

Veel van onze klanten vragen ons om de eindtoetsen af te nemen bij de deelnemers. Hiervoor hebben zij diverse redenen:

  • Deskundigheid en ervaring. Een toets afnemen doe je niet zomaar even. Je hebt hier een opleiding voor nodig en ervaring. De eerste keer dat je een deelnemer beoordeelt, zeker voor een eindtoets, is best spannend. Het is fijn als er een ervaren examinator bij is, die het proces bewaakt.
  • Objectiviteit, doordat wij net iets verder van de deelnemers afstaan, beoordelen we alle deelnemers op dezelfde manier.
  • Extra gewicht in de schaal. Door een externe examinator bij een toets te betrekken, maak je als organisatie duidelijk dat je dit belangrijk vindt.
  • Continuïteit. Mensen binnen een bedrijf wisselen van functie. Het is fijn als er een vaste partij is die van de hoed en de rand weet rondom het toetsen. Hierdoor blijft de kwaliteit constant.
  • De toetsstructuur. De praktijktoetsen worden volgens een vast stramien opgezet. Hierbij is uiteraard aandacht voor de inhoud, maar ook voor de deelnemer. We toetsen wat nodig is, zonder strikvragen en altijd met het doel de deelnemer te helpen.

Een vast onderdeel in de toets is een startgesprek. We beginnen niet voordat we kennis hebben gemaakt en voldoende tijd en ruimte hebben genomen om de deelnemer op zijn gemak te stellen. Er is voldoende ruimte voor de uitleg van de toets en voor vragen van de deelnemer. Door precies te vertellen wat we verwachten, weet een deelnemer wat hem te doen staat.

Aan de slag en slagen

Zo ook onze hele zenuwachtige deelnemer . Nadat hij had verteld dat hij echt maar één poging zou doen, vroeg ik hem naar zijn werk. Zijn gezicht klaarde op en hij vertelde met passie hoe hij zorgt dat zijn werk altijd in orde is. Hoe hij net iets harder loopt dan een ander en wat hij belangrijk vindt. Daarna ging hij aan de slag – nog steeds zenuwachtig en met trillende handen. Wat was hij blij toen de toets erop zat.

Wat was ik blij dat ik hem mocht feliciteren met het behalen van de toets! Bij de terugkoppeling kreeg hij niet alleen een compliment over hoe hij de toets had uitgevoerd, maar ook hoe dapper het was dat hij gekomen was. En hoe blij we daarmee zijn. Voor het bedrijf zou het een gemis zijn, als deze deelnemer inderdaad zijn baan had opgezegd.

Dat hij afsloot met: “echt ontspannen was ik niet, maar jullie stelden me wel op mijn gemak” is een compliment dat ik koester. Want het aller, aller belangrijkst dat wij kunnen doen als we een toets afnemen, is zorgen dat de deelnemer goed kan presteren. Iemand laten struikelen bij een toets, dat is niet moeilijk. Iemand de ruimte geven om echt tot zijn recht te komen, dat is een ander verhaal. Een verhaal waar we ook jou graag bij helpen.

Meer weten over examineren? We komen graag een keer vertellen hoe we dit doen en hoe dit voor jouw bedrijf eruit kan zien!