Berichten

Van leerpad naar groeipad

In een werkplek opleiding komen alle onderwerpen aan bod die voor een medewerker op de werkplek belangrijk zijn. Hij leert:

  • hoe zijn werkplek eruit ziet;
  • wat zijn taken zijn;
  • hoe hij deze goed uitvoert;
  • wat er van hem wordt verwacht als het proces niet goed verloopt.

Niet alle onderwerpen binnen een opleiding zijn even gemakkelijk of zonder voorkennis te doen. Daarom maken we een opleidingsplattegrond voor iedere opleiding.

 

Leerpad

De opleidingsplattegrond zorgt ervoor dat een medewerker in één oogopslag ziet hoe zijn opleiding eruit ziet. Het is duidelijk hoeveel modules er voor hem klaar staan en in welke volgorde hij deze kan doorlopen. Soms is dit een vastgestelde volgorde, soms kan hij de volgorde zelf bepalen. Zo ontstaat het leerpad; de manier waarop een deelnemerzijn opleiding doorloopt. Bij het doorlopen van het leerpad krijgt de medewerker steeds meer bagage in de vorm van kennis vaardigheden en ervaring. Hij wordt zelfstandiger in zijn werk en kan bijvoorbeeld storingen verhelpen.

 

Groeipad

De opleidingsplattegrond en het leerpad geven de deelnemer dus houvast bij het doorlopen van zijn opleiding. Dat is een fijne toepassing. Bovendien kan er meer met het leerpad gedaan worden. Steeds meer bedrijven gebruiken het leerpad om hier een groeipad van te maken.

Een groeipad laat een medewerker zien hoe zijn carrière kan verlopen. Hij kan zien wat hij moet doen om van uitzendkracht door te groeien naar medewerker en van medewerker naar operator.

 

Objectief voor iedereen

Het voordeel van het koppelen van een leerpad aan een groeipad is dat de criteria voor een nieuwe functie objectiever worden. Niet langer beslist een teamleider vanuit ervaring of iemand voldoende kan om een volgende stap te zetten, de criteria zijn helder en objectief. Iemand moet ten minste deze modules hebben afgerond om een volgende stap op zijn carrièrepad te kunnen zetten.

 

Is bij jouw bedrijf al een duidelijk groeipad voor de medewerkers? Wij brainstormen graag een keer met je mee om te kijken hoe jouw medewerkers door kunnen groeien aan de hand van objectieve criteria.