Welke informatie hoort in een werkplekopleiding?

In een werkplekopleiding komt alle informatie die nodig is om een medewerker expert te maken op zijn werkplek. De medewerker leert:

  • wat er op zijn afdeling gebeurt;
  • hoe hij de werkzaamheden uitvoert;
  • waarom de werkzaamheden op deze manier gebeuren.

Informatie die niet over de werkplek gaat, hoort niet in de opleiding thuis.

Werkplekopleidingen maakt dat medewerkers expert worden op hun werkplek.