In een werkplekopleiding (WPO) komt alle informatie die nodig is om een medewerker expert te maken op zijn werkplek:

  • wat er op zijn afdeling gebeurt;
  • hoe hij de werkzaamheden uitvoert;
  • waarom de werkzaamheden op deze manier gebeuren.

Informatie die niet over de werkplek gaat, hoort niet in de opleiding thuis.

Werkplekopleidingen maakt medewerkers expert op hun werkplek.