We krijgen een nieuwe productielijn. Hoe helpt werkplekopleiden ons?

Wanneer een nieuwe productielijn wordt geplaatst, is de leverancier in het bedrijf aanwezig. Hij heeft veel kennis over de nieuwe lijn en draagt deze kennis over aan een kleine groep mensen. Door de kennis in een werkplekopleiding vast te leggen, wordt de kennis geborgd. De opleiding kan direct worden ingezet, zodat zij snel kunnen worden ingewerkt op de nieuwe productielijn. Hiermee worden de meest voorkomende opstartfouten voorkomen.

Opstartfouten bij een nieuwe productielijn kunnen voorkomen worden door de inzet van werkplekopleidingen.