Paulusse Bedrijfsopleidingen, gevestigd en kantoorhoudende te Veldhoven aan de Mosweg 32 (5501 BD), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76672794 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, welke verzameld worden door de website van Paulusse bedrijfsopleidingen B.V. (www.paulussebedrijfsopleidingen.nl), zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Paulusse bedrijfsopleidingen B.V.
Mosweg 32
5501 BD Veldhoven
E-mailadres: info@paulussebedrijfsopleidingen.nl
Telefoonnummer: 040-2542236
KvK-nummer: 76672794

Contactpersoon: Martine Paulusse
E-mailadres contactpersoon: contact@paulussebedrijfsopleidingen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Paulusse bedrijfsopleidingen B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Contactformulier

Heb je ons contactformulier ingevuld dan verwerken wij voor het afhandelen van je verzoek of vraag de volgende gegevens (zoals door jou ingevuld):

 • je naam
 • het bedrijf waar je werkzaam bent
 • je e-mailadres (werk of privé)
 • de url van je huidige bedrijfswebsite
 • je telefoonnummer (werk of privé)

Ook verwerken we je IP-adres i.v.m. onze beveiliging en het tegengaan van DoS-aanvallen.

Overeenkomsten

Om een product (Werkplekopleiding, Training) uit te kunnen voeren verwerken wij diverse gegevens van jou. Deze gegevens heb je zelf aan ons verstrekt door de overeenkomst aan te gaan en/of contact met ons te onderhouden. Gegevens die wij van jou (kunnen) verwerken:

 • je voor- en/of achternaam
 • je e-mailadres werk
 • je e-mailadres privé (alleen indien expliciet aan ons verstrekt)
 • je telefoonnummer werk
 • je telefoonnummer privé (alleen indien expliciet aan ons verstrekt
 • het bedrijf waar je werkzaam bent
 • de url van je huidige bedrijfswebsite
 • je functie
 • onze relatie met jou

Sales

Zitten we met jou in een (pre)salestraject dan kunnen wij de volgende gegevens van jou verwerken:

 • je voor- en/of achternaam
 • je e-mailadres werk
 • je e-mailadres privé (alleen indien expliciet aan ons verstrekt)
 • je telefoonnummer werk
 • je telefoonnummer privé (alleen indien expliciet aan ons verstrekt
 • het bedrijf waar je werkzaam bent
 • je functie
 • onze relatie met jou

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Paulusse bedrijfsopleidingen B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Paulusse bedrijfsopleidingen B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • je te informeren over onze bedrijfsprocessen en/of diensten door middel van onze nieuwsbrief.
  Grondslag: hiervoor is expliciete toestemming noodzakelijk, welke te geven is via onze website.
 • je te informeren over onze bedrijfsprocessen en/of diensten door middel van Social Media posts.
  Grondslag: hiervoor is het liken/volgen van onze Social Media kanalen de manier waarop je toestemming geeft.
 • je te informeren over onze bedrijfsprocessen en/of diensten als reactie op jouw inzending van een vraag/verzoek via ons contactformulier.
  Grondslag: hiervoor is het actief invullen en verzenden van het contactformulier de manier waarop je toestemming geeft.
 • je te informeren over onze bedrijfsprocessen en/of diensten als reactie op een telefoongesprek of e-mail die je aan ons verzonden hebt.
  Grondslag: hiervoor geef je ons toestemming door ons actief te benaderen met een vraag/verzoek.
 • je te informeren over onze bedrijfsprocessen en/of diensten als onderdeel van een overeenkomst die wij zijn aangegaan met elkaar.
  Grondslag: indien nodig om overeenkomst uit te kunnen voeren, mogen wij jou benaderen met informatie.
 • je te informeren over onze bedrijfsprocessen en/of diensten in het kader van een sales traject.
  Grondslag: hiervoor geef je ons toestemming door ons actief te benaderen via mail, post, contactformulier op de website en/of telefoon.

Geautomatiseerde besluitvorming

Paulusse bedrijfsopleidingen B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Paulusse bedrijfsopleidingen B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Paulusse bedrijfsopleidingen B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) doeleinden:

 • Contactformulier: de gegevens worden na één jaar verwijderd.
 • Overeenkomst: voor zolang de overeenkomst loopt. Bij afronding overeenkomst worden de gegevens op verzoek verwijderd, indien niet tegenstrijdig met de wet.
 • Sales: zo lang het sales traject loopt en daarna worden je gegevens nog 1 jaar bewaard i.v.m. een eventueel vervolg op dit traject.

Delen van persoonsgegevens met derden

Paulusse bedrijfsopleidingen B.V. verstrekt uitsluitend informatie aan derden en als dit nodig is om onze dienst aan jou te kunnen leveren, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Contactformulier

Je kunt met ons altijd bellen en mailen met je vragen/verzoek of je kunt ons contactformulier invullen. Om je te kunnen helpen, maken we uiteraard gebruik van je gegevens. Deze gegevens worden opgeslagen in WordPress. Deze gegevens komen ook terecht in een Office 365 administratietool. Ons inziens voldoet Office 365 van Microsoft aan de AVG vereisten. Wil je hier meer informatie over, neem dan contact met ons op.

Overeenkomsten en sales trajecten

Zodra je met ons contact op neemt / een salestraject aangaat of een overeenkomst afsluit dan kunnen je gegevens verwerkt worden door ons in diverse tools die ons inziens voldoende AVG compliant zijn (Office 365 van Microsoft, WhatsApp, Skype). Wil je hier meer informatie over, neem dan contact met ons op.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Omdat wij de privacy van onze bezoekers enorm belangrijk vinden hebben we cookies zoveel mogelijk beperkt.

Waarvoor gebruiken wij Cookies?

Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:
Het surfen / shoppen leuker en makkelijker voor je wordt. Dat je bij jouw bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. En zodat we kunnen meten hoe onze website wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren. Daarbij kunnen we ook herkennen welk apparaat je gebruikt als je bij ons op bezoek bent.

Functionele cookies of noodzakelijke cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Je browserinstellingen worden opgeslagen, zodat je de website goed op je beeldscherm kunt bekijken.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij, met behulp van derden, statistieken over het gebruik van onze website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. De gegevens worden anoniem verwerkt. Wij verzamelen geen identificeerbare IP-adressen. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics.

Cookies verwijderen

Je kunt je cookies verwijderen via je browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien niet tegenstrijdig met de wettelijke verplichtingen voor Paulusse bedrijfsopleidingen B.V.:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Paulusse bedrijfsopleidingen B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@paulussebedrijfsopleidingen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Binnen die vier weken hebben we zo mogelijk je verzoek afgehandeld. Lukt dit niet, door de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken, dan laten we je dat weten binnen vier weken. We reageren dan uiterlijk na 12 weken na indiening van je verzoek.

Wat je zelf kunt doen

Klacht indienen

Paulusse bedrijfsopleidingen B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Wij willen je daarbij verzoeken je klacht eerst met ons te delen, zodat we het indien mogelijk onderling kunnen oplossen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Paulusse bedrijfsopleidingen B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@paulussebedrijfsopleidingen.nl

Laatst gewijzigd op 19 december 2019