HAK

De operators van HAK maken iedere dag lekkere en gezonde producten in pot of stazak.

Zo maakt HAK het eten van groenten en peulvruchten lekkerder en gemakkelijker voor consumenten. HAK wil hiermee haar ambitie waarmaken; internationaal groeien naar hét merkenbedrijf in eerlijke en gezonde voeding op basis van groenten en peulvruchten.

HAK staat voor kwaliteit, dit geldt voor de producten én voor de medewerkers. Medewerkers zijn dan ook trots om bij HAK te werken, HAK is trots op haar medewerkers! Dit is zichtbaar in een heel trouw personeelsbestand met veel kennis en ervaring. HAK wil deze kennis en ervaring graag borgen in haar processen en delen met nieuwe medewerkers. Werkplekopleiden biedt voor HAK de oplossing om op een gestructureerde manier kennis over te dragen aan (nieuwe) medewerkers.

Paulusse bedrijfsopleidingen maakte de werkplekopleiding voor de stazakkenlijn. In deze opleiding leren de operators hun werkzaamheden op een uniforme manier uitvoeren. De achtergrondkennis in de modules zorgt ervoor dat de operators de processen goed begrijpen en kunnen ingrijpen bij afwijkende situaties. HAK vindt het belangrijk dat iedere medewerker op eenzelfde manier wordt opgeleid. Werkplekopleiden wordt daarnaast ook gebruikt voor het carrièrepad van medewerkers. Zij kunnen zich onder goede begeleiding ontwikkelen binnen de organisatie.

De strategisch opleidingscoördinator, de WPO-coördinatoren en mentoren zijn belangrijk om leren een vaste plek in de organisatie te geven. Deze HAK collega’s zijn door Paulusse bedrijfsopleidingen stap voor stap meegenomen bij de implementatie van de eerste werkplekopleiding. Zij hebben hierbij voldoende handvatten gekregen om nieuwe werkplekopleidingen zelfstandig te implementeren.

HAK gaat verder met het ontwikkelen en implementeren van werkplekopleidingen. Iedereen in het bedrijf weet nu wat er van hem of haar wordt verwacht. Met als doel om werkplekopleiden te verankeren in het DNA van HAK.

“Op de werkvloer bij HAK is het opleiden en ontwikkelen van medewerkers essentieel. Dit is een activiteit waarin het geheel van de productie organisatie een taak heeft. Dus een goede projectorganisatie is van groot belang voor het slagen van werkplekopleiden. Paulusse bedrijfsopleidingen heeft een hele mooie rol in gespeeld om ons te helpen met het implementeren van werkplekopleiden bij HAK. De opleidingsorganisatie past helemaal binnen ons eigen beleid en is voor alle HAK-medewerkers in de operatie herkenbaar.”

Femke BerendsenHR Directeur