Berichten

Het woord 'obstacle' wordt uitgegumd.

Overwin leerobstakels en optimaliseer zo werkplekopleiden

Tijdens werkplekopleiden kunnen medewerkers verschillende obstakels tegenkomen die hun leerproces verstoren. Door bewust te zijn van deze hindernissen, kun je ervoor zorgen dat ze geen spelbreker worden. Hieronder zie je enkele van de meest voorkomende leerobstakels en hoe je hiermee kunt omgaan.

 

Tijdgebrek en hoge productiedruk

Tijdgebrek is vaak het grootste struikelblok. Medewerkers vinden het moeilijk om naast hun reguliere werkzaamheden tijd vrij te maken om te leren. Een hoge productiedruk kan leren ook in de weg staan. Door hierover in gesprek te gaan met teamleiders en mentoren, kun je afgebakende opleidingsmomenten vinden. De aanwezigheid van opleidingsmomenten benadrukt het belang van opleiden. Dit zorgt ervoor dat medewerkers ook eerder hun opleidingstijd nemen.

 

Kloppen de verwachtingen?

Het is cruciaal om realistische verwachtingen en doelen te stellen voor het leerproces. Houd in het persoonlijk opleidingsplan rekening met de beschikbare tijd en het leervermogen van de medewerker. Stel een opleidingsplan bij als leren meer tijd vergt dan verwacht. Zo verminder je stress en vergroot je de kans op succes.

 

Overweldiging en onvoldoende ondersteuning

Overweldiging kan optreden als medewerkers te veel informatie tegelijkertijd ontvangen. Bied structuur door de modules stapsgewijs beschikbaar te maken en zorg voor voldoende ondersteuning en begeleiding gedurende het leerproces.

 

Technische Uitdagingen

Een leeromgeving die niet goed werkt kan een groot obstakel vormen bij het leren. Een leeromgeving die op orde is en functioneert is een eerste vereiste. Naast technisch goed functioneren, willen medewerkers ook met hun vragen rondom de leeromgeving bij iemand terecht kunnen. Zorg dat er ruimte is om vragen te stellen over de leeromgeving en/of andere leerhulpmiddelen.

 

Persoonlijke uitdagingen

Faalangst, dyslexie of de taal niet voldoende machtig zijn, zijn allemaal persoonlijke uitdagingen. Deze kun je niet voorkomen, je kunt deelnemers wel ondersteunen, zodat zij zo min mogelijk last ervaren. Ben creatief met oplossingen, iedere uitdaging is oplosbaar.

 

Voorkomen blijft beter dan genezen

Door obstakels te identificeren en aan te pakken, creëer je een effectief werkplekopleidingsprogramma dat medewerkers ondersteunt en motiveert om te leren en te groeien. Nog fijner is het als je de obstakels kunt voorkomen. Dit doe je bijvoorbeeld door goede randvoorwaarden te creëren en een ondersteunende omgeving te bieden vanaf het begin van het opleidingsproces. Zo leg je een stevige basis voor succes en groei binnen jouw organisatie.

Links: Een maaltijdwagen om maaltijden naar patiënten te brengen in het ziekenhuis. Rechts: een leerplek in het ziekenhuis waar geoefend kan worden, zonder dat patiënten daar last van hebben.

Werkplekopleiden buiten de werkplek

Effectief opleiden op en buiten de werkplek

Bij werkplekopleiden staan effectiviteit en efficiëntie centraal. Medewerkers gaan aan de slag met de onderwerpen die op hun werkplek spelen. Doordat zij dit op hun werkplek doen, maken ze snel de transfer van kennis naar vaardigheid. Betekent dit ook automatisch dat alle trainingen op de werkplek moeten plaatsvinden? Niet noodzakelijk. Soms zijn er goede redenen om delen van de opleiding van de werkplek af te halen. Laten we eens kijken naar de voordelen van werkplekopleiden buiten de werkplek.

Achtergrondkennis: even concentreren

Het doen van handelingen leer je het best op de werkplek. Om een handeling echt goed te doen, is inzicht in het waarom essentieel. Daarom bieden we achtergrondkennis aan in onze module. Wanneer een deelnemer deze achtergrondkennis wil doornemen, is de werkplek niet altijd de beste leeromgeving. Door even een rustige ruimte op te zoeken, kan de deelnemer zich beter concentreren. Kennis wordt sneller opgenomen en eigen gemaakt. Terug op de werkplek, kan de deelnemer de kennis meteen weer in de praktijk brengen.

Reflectie: doe eens een stapje terug

Bij een werkplekopleiding is de deelnemer verantwoordelijk voor zijn leerproces. Zijn mentor ondersteunt hem en zorgt dat er regelmatig een moment van reflectie is. Wat is er al geleerd? Waar staat de medewerker nu in zijn opleiding? Door even uit de productieomgeving te stappen, kan er beter gereflecteerd worden. Letterlijk afstand nemen zorgt voor nieuwe inzichten.

Een testomgeving voor cruciale systemen: veilig oefenen

Sommige onderdelen van de opleiding, zoals het leren kennen van cruciale bedienings- of computersystemen, zijn misschien niet ideaal om direct op de werkplek te doen. In plaats daarvan kan een veilige, gecontroleerde testomgeving worden ingezet, waar experimenteren en fouten kunnen maken kan zonder de productie te verstoren. Dit vermindert niet alleen het risico, maar vergroot ook het zelfvertrouwen en de competentie van deelnemers.

Kwaliteitscontroles in een rustige ruimte: optimaliseer het leerproces

Een nieuwe kwaliteitscontrole leren uitvoeren, dat vraagt om focus en aandacht voor detail. Een rumoerige productieomgeving kan dan erg afleidend werken, waardoor het leerrendement niet optimaal is. Door het leren van controles naar een rustige ruimte buiten de werkplek te verplaatsen, kunnen medewerkers zich hier volledig op concentreren. Ook voor degene die instructie geeft, is dit prettig. Hij hoeft zijn stem niet te verheffen om hoorbaar te zijn. Hierdoor zal de instructie beter gehoord en opgevolgd worden. Ook zal aanvullende informatie eerder gedeeld worden als je niet hoeft te schreeuwen. Dit draagt bij aan een beter begrip en een hogere nauwkeurigheid.

Een gebalanceerde benadering van werkplekopleiden zorgt voor het beste resultaat

Opleiden op de werkplek heeft de voorkeur vanwege de directe toepasbaarheid van kennis. Daarnaast is een uitstapje van de afdeling af voor onderdelen van de opleiding de beste keuze. Door de juiste leerplek te kiezen, wordt de leerervaring verrijkt, kan zelfvertrouwen groeien en de algehele effectiviteit van het opleidingsprogramma vergroten.

Productieomgeving met twee mensen. Een legt uit, ander kijkt en let op.

10 redenen waarom bedrijven kiezen voor werkplekopleiden

Denk je bij opleiden aan een trainer die een groep mensen uitlegt wat er van hen wordt verwacht? Gelukkig is dat beeld inmiddels achterhaald. Classroomtrainingen, zoals die tegenwoordig worden genoemd, zijn weliswaar interactiever dan een aantal jaar geleden. Toch kiezen veel bedrijven ervoor om trainingen uit de trainingsruimte te halen en naar de plek te brengen waar de kennis nodig is: op de werkplek. En dat is niet vreemd, werkplekopleiden is een efficiënte manier om medewerkers expert te maken op hun werkplek.

Dat bedrijven kiezen voor werkplekopleidingen om goed opgeleid personeel te krijgen, dat spreekt voor zich. Maar welke andere redenen hebben bedrijven voor deze keuze? We zetten de tien meest genoemde redenen voor je op een rijtje.

 

  1. Minder fouten in productie

Fouten in productie zijn duur. Soms betekent een fout dat een product niet veilig is en dus niet naar klanten mag. Andere fouten kunnen opgelost worden, maar dit kost tijd, dus ook geld. Fouten worden zelden bewust gemaakt, zij ontstaan vaak door onkunde. Werkplekopleiden zorgt ervoor dat er vaker in één keer goed wordt geproduceerd.

 

  1. Kennisniveau van medewerkers verhogen

Processen in de levensmiddelenindustrie worden steeds ingewikkelder. Het is daarom belangrijk dat medewerkers voldoende kennis over hun proces hebben. Werkplekopleiden zorgt ervoor dat medewerkers niet zomaar op knoppen drukken, maar echt snappen waarom ze een knop indrukken.

 

  1. Excellente score bij audits

Klanten eisen aantoonbare kwaliteit. Een van de manieren om aan te tonen dat je kwaliteit levert, is het behalen en behouden van certificaten. Hiervoor krijgen bedrijven jaarlijks audits. Opleiden wordt steeds belangrijker voorafgaand aan audits. Een goede werkplekopleiding zorgt voor een excellente score op dit punt.

 

  1. Een warm welkom voor nieuwe medewerkers

Een goede werkplekopleiding zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers snel wegwijs worden op hun werkplek. Een opleiding die klaarstaat en een mentor die er is voor begeleiding en steun, zorgen voor een welkom gevoel bij de nieuwe medewerker. Bovendien zorgt een werkplekopleiding voor een sneller inwerkproces. Afhankelijk van de werkplek, kan dit de inwerktijd tot 50% verkorten.

 

  1. Inzicht in inzetbaarheid van personeel

Een werkplekopleiding maakt het inzichtelijk welke taken iemand al beheerst. Daardoor ontstaat er inzicht in wie op welke werkplek inzetbaar is. Wanneer er op een werkplek onvoldoende mensen inzetbaar zijn, komt dit snel in beeld en kan er adequaat gehandeld worden.

 

  1. Kennis borgen

In bedrijven is veel kennis aanwezig, deze kennis is niet altijd netjes vastgelegd. Wanneer kennisdragers een bedrijf verlaten, bijvoorbeeld omdat ze gaan genieten van hun pensioen, verlaat ook hun kennis het bedrijf. In werkplekopleidingen kan deze kennis worden vastgelegd en overgedragen aan de nieuwe generatie.

 

  1. Leren zonder drempels

Leren is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zeker niet als het al een poos geleden is dat iemand iets heeft geleerd. Werkplekopleiden houdt daar rekening mee en haalt de drempels, die mensen tegenhouden om te leren, weg. De opleiding is altijd op maat en sluit daarom aan op het (begin)niveau van de deelnemer. Kennis die niet direct toegepast kan worden? Die laten we buiten de opleiding!

 

  1. Een eigen bedrijfsschool

Blijven leren wordt steeds belangrijker binnen bedrijven. Het is dan ook logisch dat veel bedrijven kiezen voor een eigen interne opleiding. Trainingen worden niet langer gezien als een vrijblijvend iets dat één keer per jaar langskomt. Bedrijven kiezen ervoor om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen opleidingen. Een eigen bedrijfsschool straalt uit dat je het blijven ontwikkelen van je personeel belangrijk vindt.

 

  1. Een helder groeipad voor medewerkers

In productie zijn vaak verschillende functies actief. Niet altijd is het duidelijk welke eisen er aan functies worden gesteld. Of er zijn wel eisen, maar het is lastig objectief waar te nemen of je daaraan voldoet. Werkplekopleiden kan helpen bij het verhelderen van het groeipad. Door (deel)opleidingen aan functies te koppelen, is het voor iedereen duidelijk wanneer je kans maakt om door te stromen naar een volgende functie.

 

  1. Voldoen aan wetgeving

Medewerkers in levensmiddelenbedrijven hebben bepaalde kennis nodig. Bedrijven moeten hun medewerkers aantoonbaar scholen op het gebied van (voedsel)veiligheid. In een werkplekopleiding kun je dit perfect borgen.

 

Bonus: personeel dat met plezier bij jouw bedrijf blijft

Naast deze redenen heeft werkplekopleiden nog meer voordelen. Een van deze voordelen is een mooie bonus: medewerkers blijven langer bij het bedrijf. Doordat mensen nog beter worden in hun werk, gaan ze hun werk nog leuker vinden. Hierdoor ontstaat meer werkplezier. Als mensen meer plezier hebben in hun werk, is de kans groot dat ze hun werk langer blijven doen. In een tijd van krapte, is dat een mooie bonus die werkplekopleiden oplevert!

 

Benieuwd wat werkplekopleiden voor jouw bedrijf oplevert? Maak een vrijblijvende afspraak met ons, we komen het je graag vertellen.

Vrouw op een fiets

Eens geleerd, blijft bekwaam?

Waarom verleer je fietsen niet? Het antwoord is eenvoudig: omdat je dit heel vaak hebt gedaan. Zo vaak, dat de verbindingen tussen je zenuwcellen zo sterk zijn geworden, dat dit als het ware ingeslepen is.

Bij leren speelt herhalen een belangrijke rol. Door herhalen beklijven kennis en vaardigheden beter. Als je iets vaak herhaalt, kun je het ook gemakkelijker terughalen op het moment dat je de kennis nodig hebt. Heel belangrijke dingen, worden daarom regelmatig herhaald. Denk maar aan onderwerpen als HACCP en veiligheid. Deze worden bij bedrijven jaarlijks herhaald, om ervoor te zorgen dat iedereen (voedsel)veilig werkt.

Werkplekmodules herhalen

Bij het invoeren van werkplekopleiden krijgen we vaak de vraag of een werkplekmodule ook herhaald moet worden. Het antwoord hierop is niet altijd hetzelfde. Als een medewerker dagelijks op een werkplek staat, dan heeft hij dagelijks de herhaling van zijn taken. Herhaling van de module is dan niet nodig.

Naar een andere werkplek

Is een medewerkers gewisseld van werkplek en komt hij na langere tijd weer terug? Dan is zijn kennis vaak een beetje weggezakt en zijn zijn vaardigheden wat roestig geworden. Om fouten op de werkplek te voorkomen, is het verstandig om de belangrijkste modules opnieuw te doorlopen. Na deze herhaling kan de medewerker weer vol focus op de werkplek aan de slag gaan. Uiteraard gaat zo’n herhaling veel sneller dan het opleiden van een nieuwe medewerker.

Rouleren

Kun je er ook voor zorgen dat medewerkers inzetbaar zijn op meerdere werkplekken, zonder dat ze steeds opnieuw getoetst hoeven te worden? Gelukkig wel. De truc hierbij is rouleren. Als een medewerker verschillende werkplekken beheerst en regelmatig op iedere werkplek staat, dan blijven kennis en vaardigheden voldoende herhaald.

De periode die nodig is om voldoende herhaling te krijgen, kan per werkplek verschillen. Wij geven je graag advies over de houdbaarheid van jouw opleidingen.

Docent en groep volwassen studenten

Wie is verantwoordelijk voor het leerresultaat?

Als een deelnemer niet heeft geleerd, dan heeft de trainer niet onderwezen! Deze stelling wordt regelmatig aangehaald. Lukt het een deelnemer nog niet (meteen) om iets te doen, dan had de trainer het hem dat beter moeten leren. Als deze stelling één ding duidelijk maakt, dan is het wel waar de verantwoordelijkheid voor het leren ligt: bij de trainer. Op het eerste oog klinkt dat naar de medewerker toe heel sympathiek; het is niet jouw schuld dat je iets (nog) niet kan. Maar is het ook echt zo sympathiek als het klinkt?

 

Geen schuld, dus ook geen succes

Als je de verantwoordelijkheid voor leren weg haalt bij de medewerker, dan haal je nog iets bij hem weg: de kans op een succeservaring. Immers, het leren is de verantwoordelijkheid van de trainer. Als de medewerker niet leert, is het zijn schuld. Als de medewerker wel leert, is het succes daardoor ook van de trainer. Dat is niet eerlijk naar de medewerker en oneerlijk voor de trainer die wordt belast met een onredelijke verwachting.

 

Wie is dan wel verantwoordelijk?

Maar hoe zit het dan wel, wie is verantwoordelijk voor het leerresultaat? Ligt alle verantwoordelijkheid dan bij de medewerker? Nee, dat is ook niet zo. Om te kunnen leren, is het belangrijk dat de randvoorwaarden voor leren aanwezig zijn; een positieve leeromgeving, duidelijke leermaterialen, voldoende begeleiding en feedback zijn noodzakelijk om te kunnen leren. Het is de taak van de trainer om deze randvoorwaarden te bieden, geduldig te zijn en verschillende methoden in te zetten om de deelnemer de beste kans te geven om te leren.

Ook van de deelnemer mag je verwachten dat hij zijn verantwoordelijkheid voor het leerproces neemt; de bereidheid om te leren, inzet en energie zijn noodzakelijk voor leersucces. Leren is geen passief proces waarbij kennis en vaardigheden automatisch worden overgedragen van de trainer naar de deelnemer. Het vereist een actieve deelname en betrokkenheid van de deelnemer. De deelnemer heeft ook de verantwoordelijkheid om vragen te stellen als iets niet duidelijk is of als hij iets niet begrijpt. De trainer kan niet leren voor de deelnemer; het is aan de deelnemer om zijn eigen kennis, vaardigheden en begrip te ontwikkelen.

 

Gedeelde verantwoordelijkheid

Leren is dus een gemeenschappelijk proces waarbij zowel de trainer als de deelnemer een rol spelen. De trainer biedt begeleiding, hulpbronnen en ondersteuning. De deelnemer de bereidheid om te leren en actief deel te nemen aan het leerproces. Door deze gedeelde verantwoordelijkheid kunnen beide partijen samenwerken en het beste uit het leerproces halen.

De stelling dat niet geleerd de schuld van de trainer is, is dus onjuist en zeker niet helpend. Deze stelling negeert de actieve rol en inzet van de deelnemer in het leerproces en plaatst een onnodige last op de trainer. In plaats daarvan mogen we leren zien als een samenwerking tussen de trainer en de deelnemer, waarbij beide partijen hun verantwoordelijkheid nemen en elkaar ondersteunen op weg naar succesvol leren en groeien.

4 mentoren en 1 WPO-coördinator bij Bakels

Nieuwe mentoren bij Bakels

Vier stralende mentoren en hún WPO-coördinator. Voor de nieuwe fabriek van Bakels Senior N.V. hebben we een werkplekopleiding ontwikkeld. Hiermee kunnen nieuwe medewerkers goed worden ingewerkt. Tijdens hun leerproces worden deelnemers begeleid door een mentor.

De mentoren zijn er klaar voor, zij hebben tijdens de mentorentraining laten zien dat zij alles in huis hebben om een goede mentor te zijn. Aan het einde van de training hadden zij nog maar één vraag: “mogen we in de mentoren-app blijven”. Onze mentoren-app ondersteunt mentoren tijdens de training. Deze mentoren mogen uiteraard in de app blijven en zij krijgen toegang tot ons nieuwe mentorenportal. Hierin krijgen de nieuwe mentoren gedurende een half jaar extra ondersteuning. Met filmpjes, tips en checklists helpen we de mentoren nog beter hun rol te pakken.

Volgende week is de kick-off bij Bakels. Dan gaan de mentoren echt aan de slag. En natuurlijk kijken wij graag mee hoe zijn dit doen!

Inwerken met behulp van WPO

Jan Hermans Head of Production Europe bij GNT

Kick-off werkplekopleiden bij GNT

In januari was de aftrap van een nieuwe werkplekopleiding bij GNT – een bedrijf dat kleurende levensmiddelen maakt. Door middel van werkplekopleidingen wil GNT de aanwezige kennis borgen en ervoor zorgen dat nieuwe operators eenduidig ingewerkt worden.

 

Jan Hermans Head of Production Europe bij GNTJan Hermans – Head of Production Europe bij GNT: “We hebben het afgelopen jaar de productievraag naar onze kleurende levensmiddelen enorm zien toenemen. Daar zijn we natuurlijk heel trots op. Dit brengt ons ook een aantal nieuwe uitdagingen. Een van de uitdagingen is het krijgen van voldoende, goed opgeleide, operators. Omdat ons productieproces inzicht en kennis vraagt van een operator, kan niet iedereen zomaar aan de slag op iedere werkplek.

 

Inwerken door werkplekopleiden

Daarom hebben we ervoor gekozen om onze operators op de afdeling Special Products in te werken door middel van de methode werkplekopleiden. Het afgelopen jaar hebben we samen met Mariëtte (auteur van PBO) een aantal modules opgesteld. Daarnaast zijn er 2 WPO-coördinatoren opgeleid en 5 mentoren. In januari was de aftrap met de eerste groep operators. Zij zijn gestart met het doorlopen van de modules. Deze staan voor hen klaar in onze digitale leeromgeving. De informatie is zo voor hen altijd beschikbaar. Voor de oefeningen kunnen zij deze ook printen, of eenvoudig met een app naar hun werkplek.

 

Wanneer de eerste groep operators klaar is, start de volgende groep. Zo zorgen we ervoor dat de mentoren voldoende tijd en aandacht hebben voor alle deelnemers.”

Strategisch opleidingscoördinator Romy van Wijk

Strategisch opleidingscoördinator bij Growers United

In de gloednieuwe verpakkingshal van Growers United worden tomaten, aubergines, puntpaprika’s en komkommers met zorg verpakt. Om de productiemedewerkers en operators te leren werken aan de moderne, geautomatiseerde lijnen, is er gekozen voor werkplekopleiden.

Romy van Wijk: “Wat ik vooral zo fijn vindt hieraan, is dat we nu echt één manier van werken hebben. De nieuwe medewerkers krijgen een duidelijk verhaal – dat voor iedereen hetzelfde is. We hebben gekozen voor de digitale leeromgeving. Dit zorgt ervoor dat het materiaal gemakkelijk toegankelijk is en er aantrekkelijk uitziet. Er is afwisseling tussen tekst, filmpjes en opdrachten, zodat iedereen zijn eigen manier van leren kan kiezen. Voor ons is het fijn dat de toetsen hierin worden opgeslagen, zodat we ook een handig leervolgsysteem hebben.”

Strategisch opleidingscoördinator

RomyAls strategisch opleidingscoördinator had Romy een spilfunctie tijdens het hele project: “Het was voor mij een leerzaam en leuk project. Ik had zoiets nog niet eerder gedaan. Het bedrijf stelde echt het vertrouwen in me en gaf me de verantwoordelijkheid om dit project aan te pakken zoals ik dacht dat dat goed was. Dat gaf me een goed gevoel. Het programma voor strategisch opleidingscoördinator heeft me hier zeker bij geholpen. Ik vond het fijn dat er duidelijke handvatten waren bij alles dat ik moest bepalen. Op basis van de onderwerpen en opdrachten uit het programma, hebben we nu ons eigen systeem gevormd. We hebben duidelijke regels opgesteld en het hielp me verwachtingen naar andere uit te spreken. Het is fijn dat alles rondom werkplekopleiden nu is vastgelegd in het opleidingsbeleid.”

 

Aan de slag met werkplekopleiden

Bij Growers United wordt er inmiddels flink gebruik gemaakt van de WPO-modules. Naast Romy is er een WPO-coördinator die zorgt dat de randvoorwaarden om te kunnen leren goed zijn. Mentoren begeleiden deelnemers bij het doorlopen van de modules en nemen toetsen af. Zo staat er een echt WPO-team; “Onze opleidingsorganisatie is nu goed geregeld. Voor bedrijven die aan de slag willen met werkplekopleiden, heb ik wel een tip: Kies je mentoren en de andere rollen rondom WPO bewust. Kijk samen of het in de praktijk ook handig en haalbaar is. Zo is het belangrijk dat een mentor de lijn goed kent en tijd heeft. Ga vooraf in gesprek met degenen waarvan jij denkt dat ze geschikt zijn voor een bepaalde rol. Geef iemand ook de ruimte om aan te geven dat een rol niet bij hem of haar past. Zo zorg je voor draagvlak en voorkom je dat iemand na een korte tijd toch besluit om niet verder te willen in de nieuwe rol. Door de manier waarop we stap voor stap in het werkplekopleiden zijn gegroeid, staat bij ons iedereen achter deze methode; we zien de waarde er echt van in!”

Een werkplekopleiding aanpassen? Onze klanten doen het zelf!

De opleiding is ontwikkeld en volop in gebruik. Iedereen is enthousiast en dan verandert er iets in het proces. Dat kan gebeuren. Sterker nog: het is bijzonder als dat niet gebeurt.
Gelukkig zijn werkplekopleidingen gemakkelijk aan te passen. Wij doen dat met veel plezier voor onze klanten. Nog leuker vinden we het om onze klanten te leren hoe zij zelf hun opleiding aan kunnen passen. Wanneer een klant zelf de opleidingen aanpast, zijn wij overbodig geworden, hoe fijn is dat?!

Vandaag mochten we met de technische dienst van een van onze klanten aan de slag. Zij hebben een mooie opleiding liggen voor hun monteurs. Nu een aantal processen zijn aangepast, is het tijd om ervoor te zorgen dat alle modules weer kloppen. In een online workshop bespraken we wat wel en niet in een module thuishoort en hoe het revisieproces in elkaar zit. Want – zo zei een van de deelnemers: “Als we het zelf aanpassen, willen we wel dat de structuur blijft zoals die nu is. En de leesbaarheid ook – jullie schrijven zo toegankelijk, dat willen wij ook leren!”

Gelukkig konden we daar de handvatten voor geven. We zijn vol vertrouwen dat de dames en heren van de TD dit goed oppakken. Met de aangepaste modules kunnen zij hun nieuwe collega’s weer goed inwerken.