Zelfstandig leren in een werkplekopleiding, kunnen onze mensen dat wel?

Soms is het best even spannend, zelfstandig leren. Gelukkig zijn de modules van een werkplekopleiding zo opgebouwd, dat het heel duidelijk is wat er van een deelnemer wordt verwacht. Dit maakt dat deelnemers de weg niet kwijtraken in de opleiding en stap voor stap door de modules gaan. Deelnemers geven aan dat deze vorm van opleiden goed werkt. Dit geldt ook voor deelnemers die het van te voren aangeven dat zij het spannend vinden om aan de opleiding te beginnen. Na enkele modules geven zij aan dat ze deze manier van opleiden duidelijk en prettig vinden.
Naast de modules, kan een deelnemer altijd terugvallen op zijn mentor en/of collega’s die dezelfde opleiding doorlopen.

Een duidelijk structuur in de modules zorgt ervoor dat zelfstandig leren voor alle deelnemers mogelijk is.