Werkplekopleidingen

Werkplekopleidingen kunnen worden ingezet om uw medewerkers nog beter te maken in hun functie en om nieuwe medewerkers op te leiden op hun werkplek. Uw werknemers gaan aan de slag met praktijkopdrachten. Ze krijgen daarnaast ondersteunende kennis aangeboden, die direct in het werk gebruikt kan worden.
Iedere deelnemer in elk bedrijf zal de opleiding als uniek ervaren.

Meerwerk van werkplek opleiden:

• Alle medewerkers voeren hun taken op dezelfde manier uit – voor een constant hoge kwaliteit.
• Kennis is voor alle medewerkers beschikbaar en is tevens geborgd voor de toekomst.
• Door de modules af te sluiten met een (praktijk)toets laten de deelnemers zien dat zij hun taken beheersen.
• Door de opbouw en monitoring van de werkplekopleiding is het zichtbaar welk niveau iedere deelnemer heeft.
• Doordat de deelnemer zelfstandig aan de werkplekopleiding kan werken, kan deze op ieder gewenst moment worden gestart.
• Er is geen minimum aantal deelnemers vereist om met de opleiding te starten.