Werkplekopleidingen

Eenduidig inwerken, aantoonbaar bekwaam maken, leren met plezier en transparant zijn in de opleidingseisen. Dat zijn de uitgangspunten van werkplek opleiden (WPO).

Aan de hand van de bedrijfsprocessen wordt voor ieder bedrijf een uniek opleidingsprogramma opgesteld. Transparante leerdoelen vormen de basis voor het ontwikkelen van leerarrangementen die aansluiten bij het niveau de deelnemers. Werkplekopleidingen worden op individuele basis doorlopen. Dit betekent dat de deelnemers de opleiding kunnen doorlopen op de manier en in het tempo dat bij hen past. Wij vinden het belangrijk dat de opleiding aansluit bij de leervoorkeur die een deelnemer heeft.

Toegankelijke lesmaterialen met herkenbare praktijksituaties en afwisselende werkvormen helpen de deelnemers de leerarrangementen met succes af te ronden. Deze succeservaringen zorgen voor meer zelfvertrouwen op de werkplek en plezier in het leren.

Wij zijn tevreden over een werkplek opleiding wanneer iedere deelnemer zich in onze opleiding herkent en met plezier de opleiding doorloopt. Trots zijn op de leerprestaties en verbeteren van first time right in de productie zijn kenmerken van een geslaagde WPO!

Wat werkplek opleiden oplevert:

  • Medewerkers worden efficiënt en eenduidig ingewerkt op hun nieuwe werkplek.
  • Alle medewerkers voeren hun taken op dezelfde manier uit – voor een constant hoge kwaliteit.
  • Kennis van experts is voor alle medewerkers beschikbaar en voor de toekomst geborgd.
  • Door de WPO-(praktijk)toetsen zijn de deelnemers aantoonbaar bekwaam op hun werkplek.
  • WPO sluit aan op de leervoorkeur van iedere medewerker en kan op ieder gewenst moment worden gestart.
  • Er is geen minimum aantal deelnemers vereist om met de opleiding te starten.
  • Bij nieuwe productielijnen worden de medewerkers direct en eenduidig ingeleerd en borg je direct de kennis van de experts en leveranciers.