Mead Johnson

In Nijmegen produceert Mead Johnson premium babyvoeding voor de grootste markt ter wereld, China. Dit gebeurt uiteraard zeer zorgvuldig door hun productiemedewerkers. Om deze medewerkers aantoonbaan bekwaam te maken, worden zij getraind en getoetst aan de hand van een skills matrix. Dit trainen en toetsen gebeurt door mentoren.

Paulusse bedrijfsopleidingen helpt Mead Johnson met het opleiden van mentoren. Met de juiste tools op zak, kunnen zij hun collega’s instructie geven, beoordelen en motiveren. Zo zorgen zij ervoor dat binnen hun team iedere collega de juiste taken op de goede manier uitvoert.

Wij vinden het belangrijk dat er in ieder team medewerkers zijn die niet alleen alles van hun werkplek weten, maar dit ook aan anderen kunnen overdragen. De mentorentraining van Paulusse bedrijfsopleidingen helpt onze medewerkers hierbij. Deze training wordt in kleine groepen uitgevoerd. Deelnemers hebben daardoor voldoende ruimte om hun vragen te stellen en om te laten zien wat ze kunnen. De training geeft hen echt de handvatten die ze nodig hebben om hun rol als mentor in te vullen.

You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over.”

Paul van SoelenOperations Staffing Lead