Máxima MC

In Eindhoven en Veldhoven biedt het Máxima Medisch Centrum de beste zorg en persoonlijke aandacht aan patiënten. Bij patiëntenzorg hoort ook aan goede voeding. De 90 tot 100 voedingsassistenten verstrekken dagelijks 1.000 maaltijden aan de patiënten. Alle voedingsassistenten doorlopen een werkplekopleiding waarin ze alle kennis en vaardigheden krijgen die ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. De opleiding bestaat uit zelfstudie, klassikale lessen en praktijkopdrachten.

 

Alle deelnemers sluiten de opleiding af met een proeve van bekwaamheid. Voor dit examen doet het Máxima beroep op Paulusse bedrijfsopleidingen om een externe examinator in te zetten voor de afsluitende toets van de opleiding Voedingsassistent.

 

Lees hier verder: Examineren, de formele afronding opleiding Voedingsassistent.

“Zo’n expert die van buiten naar binnen kijkt, helpt ons kritisch naar onszelf kijken. Waar kan het nog beter? Een kritische blik geven en examineren, Martine vult dat ieder jaar heel goed in. Dat is een vaardigheid die we graag bij Paulusse Bedrijfsopleidingen laten.”

Wim RijkersStafmedewerker Kwaliteit Facilitair Bedrijf