Kunnen we alleen (werkplek)opleiden als jullie op het bedrijf aanwezig zijn?

Bij werkplekopleiding leren de deelnemers zelfstandig. Toetsen gebeurt digitaal of individueel. Doordat er in een bedrijf goed opgeleide mentoren zijn, kan werkplekopleiden altijd plaatsvinden. Ook als wij niet bij een klant aanwezig zijn. Sterker nog: we willen juist dat bedrijven zonder ons kunnen opleiden. Wij helpen bedrijven op de goede weg. Daarna zorgen zij zelf voor het echte opleiden.

Werkplekopleiden gebeurt individueel op de werkplek. Dit kan altijd doorgaan. Tijdens een nachtdienst is het vaak wat rustiger. Dat is een prima moment om te leren en zelfs om toetsen af te nemen!