Ik krijg een nieuwe medewerker. Op welk moment kan hij starten met zijn werkplekopleiding?

Omdat bij werkplekopleiden op individuele basis wordt gewerkt, kan ieder moment worden gestart. Voor nieuwe medewerkers is dit ideaal. Zij gebruiken werkplekopleiden tijdens hun inwerktraject. Hierdoor leren zij gestructureerd hun werkplek kennen. Iedere nieuwe medewerker krijgt dezelfde informatie en leert in dezelfde stappen de werkzaamheden uitvoeren. De inwerktijd wordt hiermee gemiddeld met 50% verkort ten opzichte van het traditionele inwerkproces.

Inwerken door middel van werkplekopleiden verkort het inwerktraject gemiddeld met 50%.