Hoe lang duurt een werkplekopleiding?

Een werkplekopleiding is uniek, geen twee opleidingen zijn hetzelfde. Dat zelfde geldt voor deelnemers. Deze twee factoren, de specifieke opleiding en een unieke deelnemer, bepalen hoe lang een opleiding duurt. Factoren die invloed hebben op de duur van de opleiding zijn bijvoorbeeld:

  • de complexiteit van het proces;
  • het aantal modules in een opleiding;
  • de moeilijkheid van de uit te voeren handelingen;
  • de aanwezige achtergrondkennis van de deelnemer;
  • de ervaring van een deelnemer op zijn werkplek;
  • het leervermogen van de deelnemer;
  • de tijd die een deelnemer heeft om te leren.

Voorafgaand aan de start, maken we samen met het bedrijf een goede indicatie voor de specifieke opleiding. Zo weet iedereen waar hij aan toe is.

De duur van een werkplekopleiding is afhankelijk van de specifieke opleiding en de unieke deelnemer.