De grootste fout die bedrijven maken bij werkplekopleidingen

De zomervakantie loopt ten einde. In de productie nemen vakantiekrachten afscheid en  vaste medewerkers gaan weer aan de slag. Vaak begint juist dan een aantal nieuwe collega’s.

 

Gestructureerd inwerken

Nieuwe collega’s kunnen op hun werkplek hulp gebruiken. Wat houdt hun werk in en hoe doen zij dit op de beste manier? Vroeger was een ‘kijk maar even met Piet mee’, het inwerkprogramma. Tegenwoordig hebben bedrijven een inwerkprogramma of zelfs een hele werkplekopleiding klaarliggen. Gelukkig maar, want een goede start kun je maar één keer maken.

 

Houdbaarheid van een opleiding

Waar bedrijven niet altijd bij stilstaan, is dat ook een opleiding  een houdbaarheidsdatum heeft. Bij bedrijven is het nooit saai. Iedere week vinden er kleine veranderingen plaats. Als je ergens werkt, vallen je die niet op. Het zijn vaak maar details. Een andere soort verpakkingsfolie die op een specifieke plaats moet worden aangelast. Dat lijkt erg op het aanlassen zoals het altijd was. Alleen komt er een stapje bij. Geen probleem, toch?!

 

Of toch een probleem…

Als je ergens al lang werkt, pik je kleine aanpassingen zo op. Na twee keer op de nieuwe manier aanlassen, lijkt het of je nooit anders hebt gedaan. Voor een ervaren collega is er dus geen probleem. Voor een nieuwe collega is alles nieuw. Ook iets eenvoudigs als het aanlassen van folie. Een werkwijze die netjes is vastgelegd, helpt de nieuwe medewerker op weg. Totdat het een verouderde manier is, die net niet meer werkt…

 

Die map in de kast

Een klein detail is geen probleem. Meerdere van dit soort details wel, die leiden tot ergernis. En bij veel veranderende details, blijft een programma voortaan in de kast. Er is zoveel extra toelichting nodig, dat een ervaren collega liever alles uitlegt aan zijn nieuwe collega. De opleiding waar iedereen ooit zo enthousiast over was, staat nu stof te happen in de (digitale) kast.

 

Pak die stofdoek op!

Staat er bij jou ook zo’n map in de kast? Daar hoef je je niet voor te schamen, je bent in goed gezelschap. Toch is het jammer, dat er prachtige opleidingen aanwezig zijn, die door veroudering niet meer worden gebruikt. Gelukkig is er een oplossing voor: de (digitale) stofdoek. Haal die opleiding uit de kast en ga er met de stofkam doorheen. Pas alle ‘details’ aan, zodat het weer helemaal klopt. Is de huisstijl inmiddels veranderd? Steek het programma dan meteen in een nieuw jasje.

 

Een beetje hulp

Het updaten van een opleiding waarvan de houdbaarheidsdatum is verlopen, kost veel tijd en energie. Hoe langer een opleiding buiten gebruik is, des te meer werk het is. Daarom vragen bedrijven ons om te helpen bij het vernieuwen van opleidingen. Wij doen dat met plezier en het resultaat is er ook naar: nadat we een opleiding onder handen hebben genomen, is die weer spiksplinternieuw en kan die weer een hele poos mee.

 

Voorkom houdbaarheidsproblemen

Een verouderde opleiding kan dus altijd worden opgeknapt. Toch is het niet verstandig om het zo ver te laten komen. Door regelmatig onderhoud te plegen aan je opleidingen, voorkom je dat ze verouderen en in de kast belanden. Bij het ontwikkelen van een nieuwe opleiding, raden wij altijd aan een goed onderhoudsplan op te stellen. Zo kan een werkplekopleiding een leven lang meegaan. Dat bespaart opleidingskosten.

Heb je nog geen goed onderhoudsplan? Wij geven je graag advies hierover.

Van leerpad naar groeipad

In een werkplek opleiding komen alle onderwerpen aan bod die voor een medewerker op de werkplek belangrijk zijn. Hij leert:

 • hoe zijn werkplek eruit ziet;
 • wat zijn taken zijn;
 • hoe hij deze goed uitvoert;
 • wat er van hem wordt verwacht als het proces niet goed verloopt.

Niet alle onderwerpen binnen een opleiding zijn even gemakkelijk of zonder voorkennis te doen. Daarom maken we een opleidingsplattegrond voor iedere opleiding.

 

Leerpad

De opleidingsplattegrond zorgt ervoor dat een medewerker in één oogopslag ziet hoe zijn opleiding eruit ziet. Het is duidelijk hoeveel modules er voor hem klaar staan en in welke volgorde hij deze kan doorlopen. Soms is dit een vastgestelde volgorde, soms kan hij de volgorde zelf bepalen. Zo ontstaat het leerpad; de manier waarop een deelnemerzijn opleiding doorloopt. Bij het doorlopen van het leerpad krijgt de medewerker steeds meer bagage in de vorm van kennis vaardigheden en ervaring. Hij wordt zelfstandiger in zijn werk en kan bijvoorbeeld storingen verhelpen.

 

Groeipad

De opleidingsplattegrond en het leerpad geven de deelnemer dus houvast bij het doorlopen van zijn opleiding. Dat is een fijne toepassing. Bovendien kan er meer met het leerpad gedaan worden. Steeds meer bedrijven gebruiken het leerpad om hier een groeipad van te maken.

Een groeipad laat een medewerker zien hoe zijn carrière kan verlopen. Hij kan zien wat hij moet doen om van uitzendkracht door te groeien naar medewerker en van medewerker naar operator.

 

Objectief voor iedereen

Het voordeel van het koppelen van een leerpad aan een groeipad is dat de criteria voor een nieuwe functie objectiever worden. Niet langer beslist een teamleider vanuit ervaring of iemand voldoende kan om een volgende stap te zetten, de criteria zijn helder en objectief. Iemand moet ten minste deze modules hebben afgerond om een volgende stap op zijn carrièrepad te kunnen zetten.

 

Is bij jouw bedrijf al een duidelijk groeipad voor de medewerkers? Wij brainstormen graag een keer met je mee om te kijken hoe jouw medewerkers door kunnen groeien aan de hand van objectieve criteria.

Productieomgeving met twee mensen. Een legt uit, ander kijkt en let op.

10 redenen waarom bedrijven kiezen voor werkplekopleiden

Denk je bij opleiden aan een trainer die een groep mensen uitlegt wat er van hen wordt verwacht? Gelukkig is dat beeld inmiddels achterhaald. Classroomtrainingen, zoals die tegenwoordig worden genoemd, zijn weliswaar interactiever dan een aantal jaar geleden. Toch kiezen veel bedrijven ervoor om trainingen uit de trainingsruimte te halen en naar de plek te brengen waar de kennis nodig is: op de werkplek. En dat is niet vreemd, werkplekopleiden is een efficiënte manier om medewerkers expert te maken op hun werkplek.

Dat bedrijven kiezen voor werkplekopleidingen om goed opgeleid personeel te krijgen, dat spreekt voor zich. Maar welke andere redenen hebben bedrijven voor deze keuze? We zetten de tien meest genoemde redenen voor je op een rijtje.

 

 1. Minder fouten in productie

Fouten in productie zijn duur. Soms betekent een fout dat een product niet veilig is en dus niet naar klanten mag. Andere fouten kunnen opgelost worden, maar dit kost tijd, dus ook geld. Fouten worden zelden bewust gemaakt, zij ontstaan vaak door onkunde. Werkplekopleiden zorgt ervoor dat er vaker in één keer goed wordt geproduceerd.

 

 1. Kennisniveau van medewerkers verhogen

Processen in de levensmiddelenindustrie worden steeds ingewikkelder. Het is daarom belangrijk dat medewerkers voldoende kennis over hun proces hebben. Werkplekopleiden zorgt ervoor dat medewerkers niet zomaar op knoppen drukken, maar echt snappen waarom ze een knop indrukken.

 

 1. Excellente score bij audits

Klanten eisen aantoonbare kwaliteit. Een van de manieren om aan te tonen dat je kwaliteit levert, is het behalen en behouden van certificaten. Hiervoor krijgen bedrijven jaarlijks audits. Opleiden wordt steeds belangrijker voorafgaand aan audits. Een goede werkplekopleiding zorgt voor een excellente score op dit punt.

 

 1. Een warm welkom voor nieuwe medewerkers

Een goede werkplekopleiding zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers snel wegwijs worden op hun werkplek. Een opleiding die klaarstaat en een mentor die er is voor begeleiding en steun, zorgen voor een welkom gevoel bij de nieuwe medewerker. Bovendien zorgt een werkplekopleiding voor een sneller inwerkproces. Afhankelijk van de werkplek, kan dit de inwerktijd tot 50% verkorten.

 

 1. Inzicht in inzetbaarheid van personeel

Een werkplekopleiding maakt het inzichtelijk welke taken iemand al beheerst. Daardoor ontstaat er inzicht in wie op welke werkplek inzetbaar is. Wanneer er op een werkplek onvoldoende mensen inzetbaar zijn, komt dit snel in beeld en kan er adequaat gehandeld worden.

 

 1. Kennis borgen

In bedrijven is veel kennis aanwezig, deze kennis is niet altijd netjes vastgelegd. Wanneer kennisdragers een bedrijf verlaten, bijvoorbeeld omdat ze gaan genieten van hun pensioen, verlaat ook hun kennis het bedrijf. In werkplekopleidingen kan deze kennis worden vastgelegd en overgedragen aan de nieuwe generatie.

 

 1. Leren zonder drempels

Leren is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zeker niet als het al een poos geleden is dat iemand iets heeft geleerd. Werkplekopleiden houdt daar rekening mee en haalt de drempels, die mensen tegenhouden om te leren, weg. De opleiding is altijd op maat en sluit daarom aan op het (begin)niveau van de deelnemer. Kennis die niet direct toegepast kan worden? Die laten we buiten de opleiding!

 

 1. Een eigen bedrijfsschool

Blijven leren wordt steeds belangrijker binnen bedrijven. Het is dan ook logisch dat veel bedrijven kiezen voor een eigen interne opleiding. Trainingen worden niet langer gezien als een vrijblijvend iets dat één keer per jaar langskomt. Bedrijven kiezen ervoor om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen opleidingen. Een eigen bedrijfsschool straalt uit dat je het blijven ontwikkelen van je personeel belangrijk vindt.

 

 1. Een helder groeipad voor medewerkers

In productie zijn vaak verschillende functies actief. Niet altijd is het duidelijk welke eisen er aan functies worden gesteld. Of er zijn wel eisen, maar het is lastig objectief waar te nemen of je daaraan voldoet. Werkplekopleiden kan helpen bij het verhelderen van het groeipad. Door (deel)opleidingen aan functies te koppelen, is het voor iedereen duidelijk wanneer je kans maakt om door te stromen naar een volgende functie.

 

 1. Voldoen aan wetgeving

Medewerkers in levensmiddelenbedrijven hebben bepaalde kennis nodig. Bedrijven moeten hun medewerkers aantoonbaar scholen op het gebied van (voedsel)veiligheid. In een werkplekopleiding kun je dit perfect borgen.

 

Bonus: personeel dat met plezier bij jouw bedrijf blijft

Naast deze redenen heeft werkplekopleiden nog meer voordelen. Een van deze voordelen is een mooie bonus: medewerkers blijven langer bij het bedrijf. Doordat mensen nog beter worden in hun werk, gaan ze hun werk nog leuker vinden. Hierdoor ontstaat meer werkplezier. Als mensen meer plezier hebben in hun werk, is de kans groot dat ze hun werk langer blijven doen. In een tijd van krapte, is dat een mooie bonus die werkplekopleiden oplevert!

 

Benieuwd wat werkplekopleiden voor jouw bedrijf oplevert? Maak een vrijblijvende afspraak met ons, we komen het je graag vertellen.

Vrouw op een fiets

Eens geleerd, blijft bekwaam?

Waarom verleer je fietsen niet? Het antwoord is eenvoudig: omdat je dit heel vaak hebt gedaan. Zo vaak, dat de verbindingen tussen je zenuwcellen zo sterk zijn geworden, dat dit als het ware ingeslepen is.

Bij leren speelt herhalen een belangrijke rol. Door herhalen beklijven kennis en vaardigheden beter. Als je iets vaak herhaalt, kun je het ook gemakkelijker terughalen op het moment dat je de kennis nodig hebt. Heel belangrijke dingen, worden daarom regelmatig herhaald. Denk maar aan onderwerpen als HACCP en veiligheid. Deze worden bij bedrijven jaarlijks herhaald, om ervoor te zorgen dat iedereen (voedsel)veilig werkt.

Werkplekmodules herhalen

Bij het invoeren van werkplekopleiden krijgen we vaak de vraag of een werkplekmodule ook herhaald moet worden. Het antwoord hierop is niet altijd hetzelfde. Als een medewerker dagelijks op een werkplek staat, dan heeft hij dagelijks de herhaling van zijn taken. Herhaling van de module is dan niet nodig.

Naar een andere werkplek

Is een medewerkers gewisseld van werkplek en komt hij na langere tijd weer terug? Dan is zijn kennis vaak een beetje weggezakt en zijn zijn vaardigheden wat roestig geworden. Om fouten op de werkplek te voorkomen, is het verstandig om de belangrijkste modules opnieuw te doorlopen. Na deze herhaling kan de medewerker weer vol focus op de werkplek aan de slag gaan. Uiteraard gaat zo’n herhaling veel sneller dan het opleiden van een nieuwe medewerker.

Rouleren

Kun je er ook voor zorgen dat medewerkers inzetbaar zijn op meerdere werkplekken, zonder dat ze steeds opnieuw getoetst hoeven te worden? Gelukkig wel. De truc hierbij is rouleren. Als een medewerker verschillende werkplekken beheerst en regelmatig op iedere werkplek staat, dan blijven kennis en vaardigheden voldoende herhaald.

De periode die nodig is om voldoende herhaling te krijgen, kan per werkplek verschillen. Wij geven je graag advies over de houdbaarheid van jouw opleidingen.

Docent en groep volwassen studenten

Wie is verantwoordelijk voor het leerresultaat?

Als een deelnemer niet heeft geleerd, dan heeft de trainer niet onderwezen! Deze stelling wordt regelmatig aangehaald. Lukt het een deelnemer nog niet (meteen) om iets te doen, dan had de trainer het hem dat beter moeten leren. Als deze stelling één ding duidelijk maakt, dan is het wel waar de verantwoordelijkheid voor het leren ligt: bij de trainer. Op het eerste oog klinkt dat naar de medewerker toe heel sympathiek; het is niet jouw schuld dat je iets (nog) niet kan. Maar is het ook echt zo sympathiek als het klinkt?

 

Geen schuld, dus ook geen succes

Als je de verantwoordelijkheid voor leren weg haalt bij de medewerker, dan haal je nog iets bij hem weg: de kans op een succeservaring. Immers, het leren is de verantwoordelijkheid van de trainer. Als de medewerker niet leert, is het zijn schuld. Als de medewerker wel leert, is het succes daardoor ook van de trainer. Dat is niet eerlijk naar de medewerker en oneerlijk voor de trainer die wordt belast met een onredelijke verwachting.

 

Wie is dan wel verantwoordelijk?

Maar hoe zit het dan wel, wie is verantwoordelijk voor het leerresultaat? Ligt alle verantwoordelijkheid dan bij de medewerker? Nee, dat is ook niet zo. Om te kunnen leren, is het belangrijk dat de randvoorwaarden voor leren aanwezig zijn; een positieve leeromgeving, duidelijke leermaterialen, voldoende begeleiding en feedback zijn noodzakelijk om te kunnen leren. Het is de taak van de trainer om deze randvoorwaarden te bieden, geduldig te zijn en verschillende methoden in te zetten om de deelnemer de beste kans te geven om te leren.

Ook van de deelnemer mag je verwachten dat hij zijn verantwoordelijkheid voor het leerproces neemt; de bereidheid om te leren, inzet en energie zijn noodzakelijk voor leersucces. Leren is geen passief proces waarbij kennis en vaardigheden automatisch worden overgedragen van de trainer naar de deelnemer. Het vereist een actieve deelname en betrokkenheid van de deelnemer. De deelnemer heeft ook de verantwoordelijkheid om vragen te stellen als iets niet duidelijk is of als hij iets niet begrijpt. De trainer kan niet leren voor de deelnemer; het is aan de deelnemer om zijn eigen kennis, vaardigheden en begrip te ontwikkelen.

 

Gedeelde verantwoordelijkheid

Leren is dus een gemeenschappelijk proces waarbij zowel de trainer als de deelnemer een rol spelen. De trainer biedt begeleiding, hulpbronnen en ondersteuning. De deelnemer de bereidheid om te leren en actief deel te nemen aan het leerproces. Door deze gedeelde verantwoordelijkheid kunnen beide partijen samenwerken en het beste uit het leerproces halen.

De stelling dat niet geleerd de schuld van de trainer is, is dus onjuist en zeker niet helpend. Deze stelling negeert de actieve rol en inzet van de deelnemer in het leerproces en plaatst een onnodige last op de trainer. In plaats daarvan mogen we leren zien als een samenwerking tussen de trainer en de deelnemer, waarbij beide partijen hun verantwoordelijkheid nemen en elkaar ondersteunen op weg naar succesvol leren en groeien.

Banner met studieboek en laptop met e-learning op het scherm

Leren met een E-learning of toch liever een papieren boek?

Nieuwe medewerkers, veranderende regelgeving, een nieuwe machine… In de levensmiddelenindustrie is voortdurende (bij)scholing van medewerkers essentieel om het productieproces goed te laten verlopen. Werkplekopleidingen zijn de oplossing om je personeel up-to-date te houden en nieuwe vaardigheden aan te leren. Bij het implementeren van een werkplekopleiding rijst echter de vraag: kiezen we voor traditioneel leren uit een boek of voor een e-learning omgeving? Aan beide opties zitten voor- en nadelen. We zetten deze graag voor je op een rijtje, zodat je de juiste keuze kan maken voor jouw bedrijf.

Leren uit een boek

Leren uit een boek kent duidelijke voordelen. De vier belangrijkste noemen we graag:

 1. Oud en vertrouwd: Boeken worden al eeuwenlang gebruikt als leermiddel, waardoor deelnemers vertrouwd zijn met deze leermethode. Voor het gebruik van een boek is geen instructieStapel studieboeken met bladwijzers nodig.
 2. Minder afleiding: Bij het leren uit een boek is er minder externe afleiding. Er komen geen notificaties in beeld, waardoor medewerkers zich goed kunnen concentreren op de inhoud.
 3. Gemakkelijk naslagwerk: In een boek kun je gemakkelijk aantekeningen maken en briefjes plakken. De informatie die de deelnemer het belangrijkst vindt, kan hij daardoor snel terugvinden.
 4. Geen technische vereisten: Voor een boek is geen speciale technologie of internetverbinding nodig, daardoor ze ook toegankelijk in situaties waar geen bereik is.

 

Natuurlijk zijn er ook nadelen aan het werken met boeken. Bij geprinte materialen is het aanpassen lastiger. Verandert er iets in productie? Dan is het belangrijk dat iedereen de nieuwe informatie krijgt. Het werken met een losbladig systeem (een map) zorgt dat informatie toegevoegd kan worden. Er is geen automatisch volgsysteem. Als een werknemer een boek uit heeft, krijg je niet automatisch een seintje dat alle opdrachten zijn uitgevoerd.

 

Leren met E-learning

Veel bedrijven kiezen bij een nieuwe opleiding voor een online leeromgeving, oftewel voor e-learning. Dat brengt de volgende voordelen met zich mee:

 1. Interactief: E-learning biedt interactieve elementen aan, zoals video’s en quizjes. Deze afwisseling zorgt ervoor dat deelnemers op meer verschillende manieren kunnen leren.Telefoon met e-learning op het scherm
 2. Directe feedback: Met e-learning kunnen medewerkers onmiddellijke feedback ontvangen over hun vooruitgang en prestaties. Ze zijn niet afhankelijk van iemand die hun materialen nakijkt.  Dit geldt voor zowel tussentijdse opdrachten als voor een (schriftelijke) eindtoets.
 3. Up-to-date inhoud: Aanpassingen die je doet in materialen, worden direct doorgevoerd en zichtbaar in een e-learning. Daardoor heeft iedereen automatisch de laatste versie van de materialen bij de hand.
 4. Voortgang is altijd inzichtelijk: Een e-learning houdt bij waar de deelnemer staat. Voor een opleidingscoördinator is het altijd inzichtelijk welke materialen zijn doorgenomen en afgerond. Bij het inplannen van medewerkers, kun je zie wie zelfstandig op een werkplek kan functioneren.

 

Ook een e-learning biedt niet alleen voordelen. Om met een e-learning aan de slag te gaan, is vaak een instructie nodig. Medewerkers die minder digitaal vaardig zijn, zien vaak op tegen het digitaal leren. Deze weerstand kan vertragend werken op het leerproces. Het maken van interactieve onderdelen kost veel tijd, bij het ontwikkelen van een nieuwe opleiding moet hier rekening mee worden gehouden.

 

Wat is de juiste keuze?

Er is geen beste methode. De keuze voor een boek of een e-learning is afhankelijk van de inhoud van de opleiding en de mogelijkheden bij jouw bedrijf. Bij het maken van de juiste keuze, houd je rekening met:

 • De complexiteit van het onderwerp: Voor meer complexe onderwerpen waar visuele elementen belangrijk zijn, kan e-learning de voorkeur hebben.
 • Beschikbaarheid van technologie: Voor een e-learning is altijd geschikte technologie en een internetverbinding nodig. Als dit er niet is, is leren uit een boek een betere keuze.
 • Leervoorkeuren van medewerkers: Sommige medewerkers geven mogelijk de voorkeur aan een boek, terwijl anderen liever digitaal leren. De voorkeur van de grootste groep medewerkers kan doorslag geven bij de keuze voor het leermiddel.
 • Budget: Het implementeren van een e-learning platform is initieel duurder dan papieren leermiddelen. Op de lange termijn kunnen updates en aanpassingen gemakkelijker en kosteneffectiever zijn.
 • Combineren van een boek en e-learning. Het maken van de juiste keuze kan een lastige zijn. Ook kun je kiezen voor een combinatie van beide methoden: In een digitale leeromgeving kan een printbaar exemplaar van de inhoud worden aangeboden. Zo kan iedere deelnemer kiezen voor de methode die het best bij hem past.

 

Al met al is er geen ‘one-size-fits-all’-benadering bij het kiezen tussen leren uit een boek en e-learning. Door deze keuzecriteria zorgvuldig af te wegen, kun je een effectieve en efficiënte methode kiezen. Vind je dat lastig? Natuurlijk helpen wij je graag bij het maken van de beste keuze. Zo help je jouw personeel om expert te worden op hun werkplek.

 

Een productielijn verhuizen

Na een aantal projecten bij nieuwe fabrieken kregen we vorig jaar een heel andere vraag: “We gaan een productielijn verhuizen, kunnen jullie ons helpen met kennis borgen?” Bij het verhuizen van de lijn, verhuizen helaas niet alle medewerkers mee. Daardoor ontstaat het risico dat kennis verloren gaat. Kennis waarvan je wilt dat nieuwe medewerkers deze ook gaan beheersen. Een logische keuze dus om deze vast te leggen in een werkplekopleiding.

Gelukkig kwam de vraag op tijd bij ons, de productielijn draaide nog een klein half jaar op de bestaande locatie. Voldoende tijd om te observeren en heel veel vragen te stellen aan alle medewerkers. Het resultaat? Alle essentiële kennis is vastgelegd in een vijftal werkplekopleidingen; één voor iedere afdeling waar de productielijn uit bestaat.

Inmiddels is de verhuizing een feit, de apparatuur staat op de nieuwe locatie en het proefdraaien kan beginnen. Net als het opleiden. We wensen alle nieuwe medewerkers bij Zwanenberg heel veel succes en plezier op hun nieuwe werkplek!

Lunchsessie over inwerken van nieuwe medewerkers

Nieuwe medewerkers, die vind je tegenwoordig niet zomaar. Dus als je een nieuwe medewerker hebt gevonden, dan wil je zorgen dat ze op een goede manier worden ingewerkt. Maar wat is die goede manier? Die vraag staat centraal tijdens de lunchsessie op 31 maart bij Food Tech Brainport in Helmond.

Bij deze nodigen we je uit om deel te nemen aan deze sessie. Heb je al veel ervaring met het inwerken van nieuwe medewerkers? Dan zijn we blij met jouw input tijdens de discussie. Ben je je nog aan het oriënteren op wat werkt voor jouw bedrijf? Kom dan vooral luisteren en leren van ervaringen van anderen.

We zien je graag op 31 maart om 11.30 uur. Deelname is kosteloos, klik hier om je aan te melden en voor informatie

Ondersteuning voor onze mentoren

“Autorijden leer je pas echt nadat je je rijbewijs hebt gehaald!”

Een waarheid waar geen speld tussen te krijgen is. En eenmaal op de weg, krijg je vragen waar je tijdens je rijlessen niet opkomt. Bijvoorbeeld hoe die cruise control nu echt werkt, of hoe je ook al weer file parkeert… Wat zou het dan lekker zijn om nog even in de lesauto te stappen en uitleg te krijgen.

Met mentoren is dat niet anders. Tijdens een mentorentraining krijgen mentoren allerlei handvatten om in de praktijk aan de slag te gaan. Aan het einde van de training, zijn zij dan ook echt klaar voor de start. En dan begint het echte werk. Hoe zit het ook al weer met een startgesprek? Of die ene deelnemer die na 8 weken nog steeds geen module heeft afgerond? Om onze mentoren nog beter te ondersteunen, hebben we een mentorenportal. Hierin krijgen mentoren regelmatig extra informatie, die past bij de fase van hun mentoraat.

Van startgesprek tot ervaringsmodule, wij zijn graag dat steuntje in de rug van ‘onze’ mentoren. Bovendien biedt de mentorenportal ook ruimte voor vragen en discussie, aan ons en medementoren van andere bedrijven.

Onze klanten zijn ook enthousiast over de mentorenportal. Noortje van Aart, HR-coördinator bij HAK:

“Werkt fijn die mentorenportal, vind het echt van toegevoegde waarde! Ik zet het ‘mentorendipje’ gelijk ook op de agenda voor het volgende mentorenoverleg.”

4 mentoren en 1 WPO-coördinator bij Bakels

Nieuwe mentoren bij Bakels

Vier stralende mentoren en hún WPO-coördinator. Voor de nieuwe fabriek van Bakels Senior N.V. hebben we een werkplekopleiding ontwikkeld. Hiermee kunnen nieuwe medewerkers goed worden ingewerkt. Tijdens hun leerproces worden deelnemers begeleid door een mentor.

De mentoren zijn er klaar voor, zij hebben tijdens de mentorentraining laten zien dat zij alles in huis hebben om een goede mentor te zijn. Aan het einde van de training hadden zij nog maar één vraag: “mogen we in de mentoren-app blijven”. Onze mentoren-app ondersteunt mentoren tijdens de training. Deze mentoren mogen uiteraard in de app blijven en zij krijgen toegang tot ons nieuwe mentorenportal. Hierin krijgen de nieuwe mentoren gedurende een half jaar extra ondersteuning. Met filmpjes, tips en checklists helpen we de mentoren nog beter hun rol te pakken.

Volgende week is de kick-off bij Bakels. Dan gaan de mentoren echt aan de slag. En natuurlijk kijken wij graag mee hoe zijn dit doen!